Skip to main content

Bảo hiểm tai nạn là gì?

Bảo hiểm tai nạn là một hình thức chính sách bảo hiểm cung cấp khoản thanh toán khi mọi người gặp thương tích hoặc tử vong do tai nạn.Loại bảo hiểm này thường không bao gồm sơ suất, hành vi của Thiên Chúa hoặc thiên tai và chính sách có thể bao gồm các hạn chế như giới hạn đối với tổng số thanh toán hoặc hạn chế đối với các khoản thanh toán cho các hoạt động được coi là rủi ro.Nhiều công ty bảo hiểm bán bảo hiểm tai nạn, có thể được mua dưới dạng chính sách độc lập hoặc đi kèm với chính sách bảo hiểm hiện có. Giống như các hình thức bảo hiểm khác, theo một nghĩa nào đó, bảo hiểm tai nạn mua.Người tiêu dùng trả cho công ty bảo hiểm một khoản phí bảo hiểm với hy vọng rằng một tai nạn sẽ không xảy ra và công ty bảo hiểm viết một chính sách với hy vọng rằng họ sẽ không phải trả tiền.Bảo hiểm tai nạn có thể là một ý tưởng tốt cho những người thiếu bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, đảm bảo rằng họ sẽ có thể tiếp cận điều trị y tế sau một vụ tai nạn hoặc cho những người có gia đình nghi ngờ rằng các thành viên gia đình của họ có thể phải chịu đựng tài chính nếu họ chết.Bằng cách mua bảo hiểm tai nạn, mọi người có thể cung cấp cho mình nhiều bảo đảm tài chính hơn. Các chính sách bảo hiểm tai nạn có các khoản thanh toán khác nhau, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các thương tích.Một số bao gồm ngôn ngữ rất cụ thể về số tiền sẽ được thanh toán trong trường hợp mất các chi cụ thể, ví dụ.Thanh toán được thiết kế để bao gồm chăm sóc y tế cùng với đau đớn và đau khổ, và nếu tai nạn gây ra khuyết tật vĩnh viễn, khoản thanh toán có thể được cấu trúc để cung cấp tiền cho nạn nhân tai nạn xảy ra.Trong trường hợp tử vong, các lợi ích được trả cho người thụ hưởng được liệt kê trong chính sách. Khi mua bảo hiểm tai nạn, mọi người nên hỏi về phí bảo hiểm và loại tai nạn và sự kiện nào được bảo hiểm.Một số công ty bảo hiểm chi trả nhiều hơn những người khác, và một số người nổi tiếng khi xem tất cả các khiếu nại với sự nghi ngờ sâu sắc, trì hoãn thanh toán cho đến khi họ hài lòng rằng một khách hàng thực sự đáp ứng các điều khoản để thanh toán.Đối với những người cần tiền để giải quyết các chi phí ngay lập tức, đây có thể là một vấn đề. Một trong những loại bảo hiểm tai nạn phổ biến nhất là bảo hiểm tai nạn xe hơi được hầu hết các tài xế mua để bảo vệ bản thân và những người khác trong trường hợp xảy ra tai nạn.Các ví dụ khác bao gồm các chính sách bảo hiểm tai nạn du lịch mà mọi người có thể mua trước khi đi du lịch và bảo hiểm được tùy chỉnh cho những người làm việc trong các ngành công nghiệp cụ thể.Bảo hiểm như vậy có thể tốn kém, phản ánh rủi ro gia tăng cho công ty bảo hiểm;Ví dụ, một lineman điện thoại sẽ đắt hơn để đảm bảo hơn một nhân viên bàn làm việc.