Skip to main content

Jaké jsou různé typy praxe?

Různé pokyny pro praxi se používají pro různé postupy a léčby, obvykle spojené s některými aspekty zdravotnického průmyslu.Vzhledem k určité okolnosti se může lékař spolehnout na své oblasti příslušných pokynů jako na vzdělávací a profesionální zdroj.Jiné typy pokynů jsou považovány za procedurální prohlášení, která popisují konkrétní metodu léčby.Typ podávané léčby a související riziko často je spojeno s tím, jak je léčba regulována, a tedy s úmyslem pokynů pro praxi.Bez ohledu na to, jak odlišná může být léčba, se obecně používají k zajištění dodržování standardních postupů a jsou splněny parametry kvality.

Pokyny pro praxi jsou vydávány vysoce uznávanými organizacemi, které poskytují doporučení založená na důkazech pro postupy léčby a dokumentaci.Pokyny pro léčbu jsou běžné v celé oblasti zdravotní péče, ale rozsah, v jakém jsou vynuceni, se může velmi lišit.Regulační pokyny pro klinický výzkum jsou obecně vydávány a vynucovány řídícím orgánem jako prostředek zajištění kvality a dokumentace.Pokyny pro klinickou léčbu lze definovat jako soubor systematických prohlášení vyvinutých pro pomoc lékařům a pacientům činí informovaná rozhodnutí o vhodné zdravotní péči.Pokyny pro léčbu psychologie jsou navrženy tak, aby vzdělávaly a radily odborníky o profesionálním chování.Například mnoho pokynů pro praxi zahrnuje podrobný proces dokumentace pro každý postup prováděný jako součást léčby.Pokud jsou pokyny pro praxi určeny jako vzdělávací nebo profesionální zdroj, může doporučující orgán poskytovat hodnocení založená na důkazech a rady, které jsou obecně přijímány jako spolehlivé a pravdivé v celém odvětví.Pokud se očekává regulační přezkum, který zajistí dodržování konkrétního souboru pokynů pro praxi, pak jsou přijata velká opatření k dokumentaci, která odráží kvalitu podávané léčby.Pokyny pro různé ošetření a postupy.To je vidět ve vývoji nového farmaceutického léčiva versus produkce homeopatické tinktury.Regulační úřad má mnohem hlubší sondu do vývojového procesu nového farmaceutického než u homeopatických tinktur, hlavně proto, že homeopatické léky obsahují velmi málo, pokud vůbec, tzv. A účinných látek.Lékárny obsahují potenciálně nebezpečné úrovně aktivních složek, takže formulace, testování a výrobní postupy jsou v USA regulovány tím, co se nazývají „dobré laboratorní postupy“ (GLP) a „dobré výrobní postupy“ (GMP).

Typ praxe)Pokyny, které je třeba dodržovat pro konkrétní léčbu za konkrétních okolností, je často spojeno s úrovní souvisejícího rizika.U psychologické léčby lze úroveň rizika považovat za relativně nízkou.U léčiv je potenciál pro nepříznivé účinky výrazně vyšší než u psychiatrického hodnocení a tím přichází přísnější pokyny pro praxi.