Skip to main content

Hvad er de forskellige typer af vandressourcer ingeniørjob?

Flere filialer af civilingeniør inkluderer aktiviteter, der ville falde under beskrivelsen af vandressourceringeniørjob.Der er positioner inden for områderne landbrugsteknik, hydraulisk teknik, kommunalt teknik og miljøteknik.Projekter såsom vandkraftværker, kunstvandingssystemer, spildevandshåndteringssystemer og levering af drikkevand kræver vandressourceingeniører for at evaluere situationer, planlægge løsninger og føre tilsyn med implementering af planer.Arbejdsgivere, der leverer vandressourceingeniørjob, inkluderer lokale, regionale eller nationale regeringer;grene af militær;private virksomheder;og endda individuelle borgere.

I landbrugsteknik kan en vandressourceingeniør muligvis planlægge kunstvandingsprojekter, undersøge, hvilke områder der vil blive påvirket af afstrømning fra en gård, der kan indeholde pesticider eller gødning og analysere risikoen for, at en potentiel landbrugsjord vil oversvømme.Vandressourcens ingeniørjob inden for hydraulisk teknik inkluderer hjælp i designet af nye broer for at minimere blokeringen af vand under en oversvømmelsesfasen, bestemmelse af det optimale design af kulverter i forskellige omgivelser, designe projekter til at beskytte bankerne af vandløb mod erosion og design af dræningSystemer til at forhindre oversvømmelse af veje og broer.Planlægning af spildevandssystemer, vandbehandlingsanlæg, ferskvandsforsyning og vurdering af placeringen af deponeringssteder med hensyn til sikkerheden i vandforsyningen og stormdrenering er vandressourcetekniske projekter, der falder ind under kommunal teknik.Nogle områder inden for miljøteknik om, at vandressourcer -ingeniørjobs ville omfatte overlapning med områder med landbrugs- og kommunesteknik: spildevandsteknik, der undersøger afstrømning fra gårde og analyserer risikoen for, at deponeringsanlæg udgør vandforsyningen.Vægten i miljøteknik er imidlertid på de virkninger, som forurening, forurening og afledning af vand har på økosystemets helbred.

Uddannelse og uddannelse, der kræves til vandressourcer, inkluderer fire-årige grader, der giver et stærkt fundamenti matematik og fysiske videnskaber inklusive fysik, kemi, geologi og biologi ud over kurser inden for teknik.Hydrologi, studiet af vand, som det opfører sig naturligt i vandcyklussen;Hydraulik, studiet af fysikken i bevægelsen af væsker;Og hydrokemi, de kemiske interaktioner mellem vand, er alle vigtige undersøgelsesområder inden for vandressourcens ingeniør major.Dette arbejdsområde er innovativt og teknologisk drevet, og det kræver løbende faglig udvikling gennem workshops og uddannelseskurser.Disse træningssessioner dækker muligvis, hvordan man bruger nye computerprogrammer, nye studiestrategier og nye analyseretningslinjer.Kilder til de mest aktuelle oplysninger om vandressourcetingeniørjob inkluderer colleges, universiteter og fagforeninger.