Skip to main content

Wat doet een leger taalkundige?

De positie van een leger taalkundige is er een die wordt bevestigd uit de noodzaak van communicatie tussen het betreffende leger en de leden van buitenlandse gemeenschappen die misschien niet dezelfde taal spreken als de leden van dat leger.Mensen die in een bepaalde militaire eenheid dienen, worden meestal afkomstig van de leden van de oorspronkelijke lokale gemeenschap, en de meerderheid van hen kan alleen de lokale talen spreken.Het is noodzakelijk dat het leger kan communiceren met mensen die andere talen spreken, iets dat vooral van vitaal belang is als ze missies op vreemde bodems hebben.Dit is waar een leger taalkundige noodzakelijk wordt, omdat zo iemand de communicatie kan verlichten door interpretatie en andere taken zoals vertalen van de ene taal naar de andere.

In het geval van interpretatie zal de leger taalkundige het leger kunnen helpenDoor communicatie te vertalen van de mensen die een andere taal spreken naar de moedertaal van het leger.Het leger kan bijvoorbeeld de taalkundige inhuren om een opgenomen toespraak te vertalen naar de gewenste taal, in dit geval kan de toespraak een radio -uitzending zijn, of het kan een andere vorm van spraak zijn die het leger wil begrijpen.Deze vaardigheid van het leger taalkundige kan ook vereist zijn in het geval van een opgenomen interview waarbij de persoon die wordt geïnterviewd een vreemde taal spreekt die de andere leden van het leger niet correct kunnen interpreteren.

Een andere plicht van een leger taalkundige is om te dienen als een tolk, een meer directe vaardigheid die vereist dat de Leger -taalkundige door de ene partij naar de toespraak luistert en deze vertaalt naar de taal van de andere partij om hen in staat te stellen met elkaar te communiceren.Deze vaardigheid van de leger taalkundige is ook nodig in het geval van missies in het buitenland waar de taal of dialect in kwestie mogelijk niet door het leger wordt begrepen, of waar de lokale bevolking de taal niet begrijpt die de legerleden spreken.Mensen die al in het leger zijn aangeworven, kunnen in deze hoedanigheid dienen, evenals burgers die niet worden aangeworven.Het proces voor kwalificatie om te dienen als een legerlinguïstiek is er een die afhankelijk is van de vereisten van het land in kwestie, variërend van formele training en andere soorten verdere oriëntatie die in overeenstemming zijn met de regels van het leger.