Skip to main content

Hva er kontroversen rundt HeLa -celler?

HeLa -celler er et eksempel på en udødelig cellelinje, en som vil fortsette å reprodusere utover de normale kontrollene som stopper cellulær vekst.De er et tema for kontrovers og diskusjon, fordi den opprinnelige celleprøven som ble dyrket for å vokse dem, ble tatt uten samtykke fra en pasient, mangler Henrietta.Historien om disse cellene illustrerer noen av de etiske bekymringene som er involvert i vevs- og cellekulturer, samt noen feilfeil i vitenskapens historie.Enorme gjennombrudd i vitenskapene fortsetter å bli med tillatelse fra HeLa -celler, og fremhever deres bidrag til vitenskap til tross for deres opprinnelse.av kreftcellene ble tatt for studie.Noen celler ble tatt av en forsker som forsøkte å dyrke udødelige cellelinjer for vitenskapelige formål.På 1950 -tallet var praksisen med å ta rutinemessige vevsprøver uten samtykke fra pasienter ikke uvanlig, og anonymisering av kilden var ikke en primær bekymring.Derfor fikk cellene kodenavnet “HeLa” for “Henrietta mangler.”

Familien fikk senere vite om bruken av cellene i vitenskapelig forskning, og var bekymret for at de hadde blitt brukt uten samtykke.HeLa -celler og bekymringene som omringet dem berørte flere spørsmål innen medisin.Den ene var spørsmålet om å bruke vevsprøver uten å konsultere pasienter, hvorav mange fritt ville donere hvis de ble spurt.Endringer i hvordan slike prøver tas og håndteres, og i prosessene som brukes til å samle samtykke, har økt bruken av informert samtykke i forskning.Pasienter som sender inn biopsier for diagnostiske formål, for eksempel, kan bli spurt om de er villige til å donere celler til forskning.

Det har også vært en historisk mistillit til medisin i noen samfunn, særlig raseminoriteter.Henrietta mangler var svart, og noen mennesker følte at historien hennes var en del av en større arv fra tilfeller der folk ble utnyttet til medisinsk forskning.Familiemedlemmer ble senere bedt om å bidra med blod til forskningsformål under omstendigheter som var noe uklare;Noen familiemedlemmer hevder informert samtykke ikke ble innhentet, og de trodde de mottok kreftprøver, mens klinikere sier at de ble informert om testingens art.

Ikke -samsvarende testing på minoritetspopulasjoner inkluderte aktiviteter som det beryktede Tuskegee Syphilis -eksperimentet og forskningen til tidligDoser av prevensjon på Puerto Rica -kvinner, som begge hadde ødeleggende konsekvenser for sine fag.Disse studiene ble utført uten fordel av moderne etiske gjennomgangsstyrer og protokoller for å beskytte pasientens interesse.Historien om slik eksperimentering gjorde at noen befolkninger var motvillige til å stole på forskere og forskning, noe som også bidro til folkehelseproblemer som å nekte behandling av frykt.Oppsøkende fra det medisinske samfunnet for å adressere opprinnelsen til denne frykten og gi informasjon om tiltak som ble iverksatt for å forhindre at lignende hendelser delvis ble utløst av diskusjoner om HeLa -celler.

Forskning på opprinnelsen til HeLa -celler fremhevet noen historiske spenninger iVitenskap mellom behovet for forskning og ønsket om å beskytte helse og sikkerhet for pasienter og forskningsfag.Mange forskere er enige om at de var uvurderlige for vitenskapelig forskning.Diskusjoner om deres skyet opprinnelse kan erkjenne deres betydning i vitenskapen mens de hjelper forskere med å utvikle bedre metoder for å få samtykke og dokumentere deres praksis.