Skip to main content

Jakie są różne rodzaje teorii kapitału ludzkiego?

Teoria kapitału ludzkiego próbuje wyjaśnić relacje między produktywnością, poziomem umiejętności pracowników a średnią wynagrodzeniem.Niektóre teorie wyjaśniają, że wyższy poziom umiejętności uzyskany dzięki edukacji może znacznie wpływać na podaż i popyt pracowników w niektórych kategoriach.Inna teoria kapitału ludzkiego stwierdza, że płace mogą być w dużej mierze określone przez naturę pracy, która może bezpośrednio wpływać na podaż i popyt.Pracodawcy mogą również ubiegać się o maksymalny zwrot z inwestycji od swoich pracowników, co jest po prostu przychodami i wydajnością uzyskanymi z pracy opracowanej minus pracy i szkolenia.

Zgodnie z niektórymi formami teorii kapitału ludzkiego, ilość edukacji, którą pracownik otrzymuje bezpośredniokoreluje zarówno z satysfakcją z pracy, jak i dochodami.Jeśli wysoce wykształcony pracownik jest zatrudniony w pozycji pod jego wiedzą i poziomem umiejętności, jest on bardziej niezadowolony.Może to prowadzić do obrotu, jeśli warunki rynku pracy są na korzyść pracowników.Na przykład inny pracodawca może zaoferować osobie stanowisko z większą odpowiedzialnością, bardziej wyspecjalizowanymi obowiązkami zawodowymi lub stawką wynagrodzeń bardziej zgodnie z jego kwalifikacjami.

wyższe poziomy wynagrodzenia niekoniecznie są powiązane z zaawansowaną edukacją lub umiejętnościami.Niektóre branże i stanowiska mogą wymagać oferowania lukratywnych pensji w celu zwabienia pracowników.Na przykład zadania budowy i dostawy, które narażają pracowników na zwiększone niebezpieczeństwo i potencjalne obrażenia, muszą dostarczyć zachęty kandydatom.Zgodnie z niektórymi formami teorii kapitału ludzkiego, jeśli nie jest oferowana wyższa wynagrodzenie, firmy mogą nie być w stanie zatrudnić kwalifikowanej siły roboczej w odpowiedniej liczbie.

Czynniki podaży i popytu są dużą częścią teorii kapitału ludzkiego.Zawody, które otrzymują napływ aplikacji od wykwalifikowanych pracowników, mogą oferować niższe wynagrodzenie, podczas gdy miejsca pracy, które nie są popularne, ale potrzebują wysoko wykwalifikowanych pracowników, mogą oferować ponadprzeciętne wynagrodzenie.Podaż i popyt mogą również zwiększyć konkurencyjność między działami rekrutacyjnymi.W czasach, gdy rynek pracy jest zalany wykwalifikowanymi pracownikami, średnia wynagrodzenie rynkowe zwykle jest zmniejszone, ale niektóre zawody mogą nie mieć wpływu na wysoką potrzebę i niską podaż odpowiednich kandydatów.Często starają się zmaksymalizować zwrot z kosztów pracy.Ponieważ płace i świadczenia mogą być jednym z bardziej wysokich wydatków, jakie wystąpi firma, mogą zastosować różne kreatywne metody zwiększania zwrotów.Niektóre z tych taktyk obejmują udostępnianie miejsc pracy, w których dwie osoby dzielą tę samą pracę i dzieli pensję w pełnym wymiarze godzin.Inne firmy zatrudniają mniej pracowników, aby zająć się większą odpowiedzialnością i mogą jedynie nieznacznie zwiększyć wynagrodzenie lub mieć zorientowaną na wyniki strukturę wynagrodzeń.