Skip to main content

Co to jest zarządzanie wydajnością pracy?

Zarządzanie wydajnością pracy to proces monitorowania wydajności pracowników, a także wydajności zarządzania w celu zapewnienia wydajności i wydajności w miejscu pracy.Szczególne aspekty zarządzania wydajnością pracy mogą się różnić w zależności od biznesu, ale ogólnie obejmuje to ustalenie celów i zapewnienie, że pracownicy i kierownictwo osiągają terminowe osiągnięcie tych celów.Jeśli cele te nie są osiągnięte, bardzo często należy dokonać dostosowania procesów.Kierownictwo to może dotyczyć wyników poszczególnych pracowników lub zatrudnienia w miejscu pracy jako całości.Zespoły zarządzające często radzą sobie z tym aspektem wydajności pracy.

Ideą zarządzania wydajnością pracy jest zwiększenie wydajności, a także zdrowe środowiska pracy.Zachowania i ich wyniki są analizowane przez zespoły zarządzania wydajnością pracy, aby mogli przeanalizować, czy dana strategia działa.Na poziomie indywidualnym menedżer może spotkać się z pracownikiem w celu opracowania określonych celów;Jeśli na przykład pracownik ma problemy z pracą na czas, jednym celem wydajności może być konsekwentne pojawienie się o określonej porze każdego dnia.Jeśli pracownik nie może osiągnąć tego celu, może zostać upomniany, a nawet zakończony z pracy.Inne cele wydajności mogą być mniej karne.Pracownik niskiego poziomu może na przykład wyznaczyć cel, aby uzyskać szkolenie, które zakwalifikuje go do promocji.

Jednym z najważniejszych aspektów zarządzania wydajnością pracy są informacje zwrotne, zarówno dla zarządzania, jak i dla pracowników.Dobre nawyki i osiągnięcia powinny być rozpoznawane i wzmocnione publicznie, jeśli to możliwe, aby zwiększyć morale pracowników i ustalić wysoki standard wydajności pracy.Należy również zająć się negatywnymi nawykami i zdarzeniami, aby upewnić się, że nie staną się problemem dla reszty miejsca pracy i nie stanowią problemu dla pracowników, do których można przypisać negatywne zachowania.Komunikacja między kierownictwem a pracownikami jest niezbędna, aby pracownicy mieli jasne zrozumienie tego, czego się od nich oczekuje.Menedżerowie będą monitorować postępy pracowników, aby upewnić się, że te jasne cele będą działać lub nawet osiągnąć czas.Może to zrobić zespół zarządzający lub może to odbyć się w połączeniu z tym pracownikiem.Skala, w której odbywa się ta ocena, będzie się różnić w zależności od biznesu, ale ostatecznie pracownik powinien jasno zrozumieć, w jaki sposób działali w przeszłości i co wykonali w przeszłości i co powinni zrobić, aby poprawić się, aby poprawić się, aby poprawićlub kontynuuj pozytywną ścieżkę.