Skip to main content

Lập kế hoạch truyền thông là gì?

Lập kế hoạch truyền thông là sự phát triển của một chiến lược rõ ràng, nhất quán và phù hợp cho các chiến dịch tiếp thị và các thông tin liên lạc khác từ một công ty đến các thành viên của công chúng.Một chiến lược tổng thể cho tất cả các giao tiếp có thể hướng dẫn các hoạt động và cung cấp một khuôn khổ cho nhân viên sử dụng.Các kế hoạch cụ thể có thể được phát triển cho các sự kiện hoặc chiến dịch cụ thể.Các công ty có thể sử dụng một số phương pháp tiếp cận để lập kế hoạch truyền thông và có thể thuê một nhà tư vấn để hỗ trợ quá trình này. Trong kế hoạch truyền thông cho một công ty nói chung, nhân viên nghĩ về loại thông điệp họ muốn dự kiến lên công chúng.Truyền thông nên tiếp tục thông điệp và phù hợp với phong cách, giai điệu và hình ảnh của công ty.Họ cũng có thể tuân theo một định dạng cụ thể và công ty có thể có các hướng dẫn rõ ràng cho cách xử lý các tình huống khác nhau.Người phát ngôn phải tuân theo các hướng dẫn này để duy trì sự nhất quán và ngăn chặn việc phát hành thông tin bí mật hoặc gây thiệt hại.để đạt được nhân khẩu học mục tiêu.Kế hoạch truyền thông sẽ đóng góp cho sự phát triển của một chiến lược tiếp thị rõ ràng.Khi công ty tiến lên phía trước với chiến dịch, nó có thể xác định xem liệu nó có đáp ứng các mục tiêu tiếp thị hay không đúng hướng.

Trọng tâm vào truyền thông có thể quan trọng, đặc biệt là đối với một công ty mới muốn thiết lập danh tiếng và hình ảnh.Cho dù một công ty đang sử dụng thư trực tiếp để tiếp cận khách hàng mới hoặc thiết lập quảng cáo radio, tiếp thị phải phù hợp.Công ty phải bám sát các điểm chính và truyền đạt chúng rõ ràng.Người tiêu dùng nên nhận ra các sản phẩm và dịch vụ của công ty thông qua quảng cáo.Nếu họ không hoặc nếu quảng cáo tạo ra một hình ảnh tiêu cực của công ty, thì đây thường là kết quả của kế hoạch giao tiếp kém.Các tình huống mà nhiều người đóng góp cho một chiến dịch mà không tích cực làm việc cùng nhau trên truyền thông có thể tạo ra các thông điệp không nhất quán và khó hiểu.

Ứng dụng có thể là một công cụ hữu ích để lập kế hoạch truyền thông.Nhân viên có thể gặp nhau để thảo luận về một dự án và mục tiêu trong một môi trường không chính thức nơi tất cả các đóng góp đều được hoan nghênh.Họ nên tạo ra một danh sách các chủ đề, ý tưởng và ưu tiên để sử dụng trong việc phát triển một chiến lược rõ ràng.Một nhà tư vấn có thể cung cấp hướng dẫn với quá trình này.Các chuyên gia tư vấn có thể phỏng vấn các nhân viên khác nhau để tìm hiểu về nhận thức của họ về một dự án nhất định và kéo thông tin này lại với nhau để tạo ra các hướng dẫn toàn diện và rõ ràng cho tất cả các thành viên của công ty để tuân theo truyền thông bên ngoài.