Skip to main content

Các nhà thầu phòng cháy chữa cháy là gì?

Các nhà thầu phòng cháy chữa cháy là nhân viên xây dựng được đào tạo đặc biệt, những người cung cấp lời khuyên về các phương pháp thích hợp để phòng cháy chữa cháy.Những chuyên gia này được thuê bởi các công ty xây dựng và các công ty công nghiệp có nhu cầu không chuẩn.Phòng cháy chữa cháy là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một loạt các công nghệ có thể ngăn chặn đám cháy, giảm thiểu sự lan truyền của đám cháy hoặc đưa ra cảnh báo trước cho những người của vụ cháy. Có năm loại thiết bị phòng cháy chữa cháy chính: báo động hỏa hoạn, báo cháy,Vòi phun nước tự động, thuốc ức chế lửa hóa học, bình chữa cháy và hệ thống triệt tiêu mui xe.Việc thiết kế và thực hiện các công cụ này là nhiệm vụ chính được hoàn thành bởi các nhà thầu phòng cháy chữa cháy.Tất cả các hệ thống này phải được cài đặt hoặc gắn vào cấu trúc tòa nhà để hoạt động đúng.Để trở thành một nhà thầu phòng cháy chữa cháy, nhân viên phải được đào tạo sau trung học về phòng chống cháy nổ hoặc an toàn hỏa hoạn.Không có gì lạ khi cựu lính cứu hỏa trở thành nhà thầu phòng cháy chữa cháy.Loại hình nghề nghiệp này tập trung vào phòng ngừa, lập kế hoạch đúng đắn và giảm rủi ro.Những người đã nhìn thấy thiệt hại và mất mạng có thể xảy ra với một đám cháy không được kiểm soát sẽ tìm thấy sự hài lòng cá nhân tuyệt vời với loại công việc này.Nhiệm vụ chính của các nhà thầu phòng cháy chữa cháy là thiết kế các hệ thống chống cháy tùy chỉnh.Các công ty sản xuất yêu cầu sử dụng nhiệt độ cao hoặc ngọn lửa mở như một phần của quy trình của họ phải đối mặt với những thách thức cụ thể liên quan đến việc lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.Các nhà thầu xem xét các bản thiết kế của cơ sở và nói chuyện với người quản lý trang web.Sau khi tìm hiểu về quy trình, rủi ro và loại lửa cụ thể, họ có thể cung cấp báo giá hoặc đề xuất cho hệ thống phòng cháy chữa cháy.Đề xuất có thể đề xuất một giải pháp cụ thể, nhưng thường là sự kết hợp của các công cụ và tùy chọn.Tất cả các công ty bảo hiểm sẽ yêu cầu bằng chứng về một hệ thống phòng cháy chữa cháy trước khi bảo hiểm cho cơ sở hoặc doanh nghiệp.Các nhà thầu có thể được yêu cầu gửi đề xuất cho công ty bảo hiểm để xem xét và phê duyệt trước khi thực hiện. Sau khi được phê duyệt, các nhà thầu phòng cháy chữa cháy làm việc trực tiếp với nhóm xây dựng hoặc cải tạo để cài đặt các hệ thống vào khung của tòa nhà.Loại công việc này đòi hỏi sự phối hợp bởi nhiều giao dịch.Các hệ thống phòng cháy chữa cháy phải được kết nối với các tiện ích chính thông qua một kênh chuyên dụng để đảm bảo rằng các tài nguyên sẽ có sẵn khi được yêu cầu.Nhiều nhà thầu phòng cháy chữa cháy cũng cung cấp dịch vụ bảo trì hoặc kiểm tra hàng năm.Đối với một khoản phí danh nghĩa, các nhà thầu sẽ truy cập trang web làm việc và xem xét các phương pháp phòng cháy chữa cháy.Một báo cáo bằng văn bản được cung cấp cho quản lý cấp trên, chi tiết mọi vấn đề, điểm yếu hoặc mối quan tâm.Điều quan trọng cần lưu ý là các quy định của chính phủ có thể thay đổi, và đó là vai trò của nhà tư vấn để đảm bảo rằng công ty tuân thủ.