Skip to main content

Quản trị viên dữ liệu làm gì?

Một quản trị viên dữ liệu là một chuyên gia công nghệ thông tin, người có thể thiết kế và duy trì cơ sở dữ liệu được vi tính hóa.Nhiệm vụ của một quản trị viên dữ liệu chủ yếu liên quan đến việc quản lý phần mềm, bao gồm cả ủy quyền truy cập.Phần mềm cơ sở dữ liệu thường cần được kiểm tra và điều chỉnh để lưu trữ thông tin theo nhu cầu của một tổ chức.Giám sát và đảm bảo chức năng của phần mềm là một phần quan trọng trong công việc quản trị dữ liệu. Nói chung, quản trị viên dữ liệu xác định cách thiết lập và tổ chức chương trình cơ sở dữ liệu.Họ thường chịu trách nhiệm chọn các ứng dụng máy chủ và lưu trữ sẽ hiển thị thông tin theo cách cụ thể.Ví dụ, thông tin liên quan đến các trường khác nhau trong một quận có thể có thể tìm kiếm theo tên và địa chỉ.Quản trị viên xác định thông tin nào được lưu trữ trong chương trình và cách phân loại. Bên cạnh việc áp dụng kiến thức của họ để định cấu hình và tùy chỉnh các chương trình phần mềm cơ sở dữ liệu khác nhau, quản trị viên cũng phải biết cách phần mềm đó tương tác với phần cứng máy tính.Một số lượng tốt các chương trình cơ sở dữ liệu cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào thông tin thông qua mạng địa phương (LAN) hoặc Internet.Một trong những nhiệm vụ phổ biến của quản trị viên dữ liệu là đảm bảo rằng các chương trình cơ sở dữ liệu có thể truy cập được trên mạng COMYYS.Quản trị viên có thể làm việc với một kỹ sư mạng để tăng và giảm dung lượng mạng khi cần thiết. Đôi khi, cơ sở dữ liệu và các lỗi chức năng trải nghiệm phần mềm.Tùy thuộc vào quản trị viên dữ liệu để khắc phục sự cố hệ thống và khám phá nguyên nhân gốc của lỗi.Bên cạnh các lỗi lập trình phần mềm phản ứng, quản trị viên dữ liệu cũng thường xuyên cập nhật và duy trì các hệ thống.Điều này có thể liên quan đến việc vô hiệu hóa chức năng tạm thời của chương trình để áp dụng nâng cấp và chuyển dữ liệu được lưu trữ một cách an toàn. Mối quan tâm lớn của bất kỳ quản trị viên nào là bảo mật thông tin có trong cơ sở dữ liệu.Quản trị viên dữ liệu cũng hợp tác với các kỹ sư hệ thống mạng để bảo vệ chống lại sự xâm nhập có thể.Họ có thể tích cực điều tra và đề xuất phần mềm phát hiện tường lửa và xâm nhập tiềm năng, ngoài công nghệ mã hóa.Quản trị viên chịu trách nhiệm cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu bằng cách tạo tên người dùng, mật khẩu và quyền. Khi quản trị viên dữ liệu thiết lập tên người dùng, anh ta thường sẽ cấp một số cấp phép.Tùy thuộc vào chức năng hoặc trạng thái công việc của người dùng, anh ta có thể sửa đổi các chương trình trên một số máy tính nhất định trong một tổ chức.Mức quyền cũng có thể được sử dụng để hạn chế một số người dùng có thể truy cập thông tin hoặc các thành phần phần mềm.Ví dụ: trong môi trường giáo dục, người dùng sinh viên có thể bị hạn chế thay đổi bất kỳ phần mềm nào trên máy tính.