Skip to main content

Kỹ sư hệ thống điều khiển là gì?

Lĩnh vực kỹ thuật hệ thống điều khiển là tương đối mới và đã trở nên phù hợp hơn với sự tiến triển của công nghệ.Đó là công việc của một kỹ sư hệ thống điều khiển để thiết kế, phát triển, tính toán và thực hiện nhiều hệ thống phức tạp làm việc cùng nhau để hoàn thành một nhiệm vụ.Điều này bao gồm các yếu tố điện và cơ học của các thiết bị gia dụng như máy giặt, cũng như các hệ thống phức tạp có trong ô tô và máy bay. Để hiểu đầy đủ về mô tả công việc của kỹ sư hệ thống điều khiển, người ta phải hiểu chung về hệ thống điều khiển nàolà.Việc thiết kế và triển khai hầu hết các hệ thống điều khiển rất phức tạp, nhưng một định nghĩa chung là hệ thống điều khiển là một thiết bị hoặc bộ thiết bị được sử dụng để kiểm soát các thiết bị hoặc hệ thống khác để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể.Ví dụ, một chiếc ô tô chứa các hệ thống điện và cơ học ảnh hưởng đến nhau để đẩy chiếc xe.Hầu hết những chiếc xe hiện đại chạy trên cả xăng và hệ thống điện chạy bằng pin.Cả hai hệ thống này phải làm việc cùng nhau để xe hoạt động đúng. Một kỹ sư hệ thống điều khiển có thể phải làm việc với các hệ thống liên quan đến các thành phần điện cũng như các khía cạnh cơ học, sinh học, hóa học và tài chính.Anh ta hoặc cô ta có thể tập trung chuyên môn của mình trong bất kỳ lĩnh vực nào trong số này hoặc tham gia vào tất cả chúng đồng thời.Anh ấy hoặc cô ấy cũng sẽ cần một sự hiểu biết mạnh mẽ về lý thuyết kiểm soát và có thể sử dụng các công cụ và phần mềm hỗ trợ máy tính hiện đại.Đây là kỹ thuật hệ thống điều khiển hiện đại và cổ điển.Lý thuyết cổ điển liên quan đến các điều khiển hạn chế chỉ xử lý các hệ thống đầu vào và đầu ra đơn đầu vào bằng cách sử dụng các phương trình vi phân.Một phương trình vi phân là một phương trình toán học được sử dụng để xác định một hàm duy nhất bằng cách sử dụng một số biến.Điều này có nghĩa là kỹ sư hệ thống điều khiển phải tìm ra nguyên nhân và hiệu ứng sẽ xảy ra trong bất kỳ hệ thống nào trong một số trường hợp tiềm năng. Mặt khác, lý thuyết điều khiển hiện đại-lãnh địa.Đây là một sự phát triển quan trọng đối với Kỹ sư hệ thống điều khiển, bởi vì nó cho phép anh ta tạo ra các đơn vị đa hệ thống phức tạp được sử dụng trong các thiết bị và máy móc phức tạp. Cho đến gần đây, người ta không thể nghiên cứu kỹ thuật hệ thống điều khiển như một lĩnh vực nghiên cứu độc đáo và riêng biệt.Ngay cả bây giờ, nhiều trường đại học cung cấp các khóa học trong các hệ thống kiểm soát trong các lớp học kỹ thuật điện và cơ khí của họ.Một kỹ sư hệ thống điều khiển có thể nghiên cứu một trong những đối tượng được nhắm mục tiêu này nhấn mạnh vào các hệ thống điều khiển và lý thuyết kiểm soát.