Skip to main content

Co je to strategická mezera?

Strategická mezera je termín používaný k popisu rozdílu mezi požadovanou úrovní výkonu společnosti a skutečným výkonem podnikání od naposledy uzavřeného účetního období.V ideálním případě je tento typ mezery udržován co nejmenší a slouží jako náznak toho, že podnik kompetentně sleduje své cíle a cíle, jak jsou příkladem prodejních a ziskových marží generovaných v tomto nedávném období.Pokud posouzení výkonu společnosti naznačuje, že se mezera strategie spíše rozšiřuje než uzavírá, jsou podniknuty kroky k zvrácení situace a obnovení operace na žádoucí úroveň výkonu.

Strategická mezera je stanovena na základě zvážení několika faktorů.Spolu s množstvím generování příjmů skutečně dosaženého oproti předpovědi příjmů souvisejících se stejným obdobík prohlášení o poslání společnosti.To znamená, že ačkoli společnost může zažít mírný pokles příjmů, může to nebo nemusí být známkou toho, že se mezera strategie rozšiřuje, pokud současná interní funkce společnosti prochází nějakým druhem reorganizace jako způsob více vztahuÚzce prohlášení o obchodní misi.V tomto typu situace se obvykle očekává, že jakmile budou změny provedeny a mají šanci stát se součástí firemní kultury, příjmy se opět zvýší.

Stanovení současného stavu mezery obvykle zahrnuje provádění toho, co se nazývá analýza strategické mezery.Hodnocení se zaměří na řadu faktorů, které se týkají cílů společnosti, zejména pokud jde o cíle, které se týkají řízení hmatatelných i nehmotných výdajů, generování příjmů a na obecný pohyb společnosti k dosažení jejích stanovených cílů.Vzhledem k tomu, že cíle a cíle se budou lišit od jednoho podnikání k druhému, skutečná kritéria použitá k provádění analýzy mezer v strategii se pro každou společnost liší.

Pochopení současné povahy mezery v strategii je velmi užitečné, pokud jde o rozpočtování na nadcházející období, protože údaje shromážděné v rámci analýzy mohou často poskytovat nástroje nezbytné pro přesné předpovídání budoucích vyhlídek společnosti.V některých případech může hodnocení strategické mezery vést k objevu základních problémů, které mají potenciál vygenerovat větší a negativnější dopad na společnost v budoucnu a poskytnout majitelům a manažerům šanci tyto problémy nyní zneškodnit a vyhnout se ztrátámPozději.Zároveň může hodnocení strategií mezery také identifikovat určité faktory, které ukazují příslib zrychlení hnutí společnosti směrem k jejím cílům, což umožňuje podniku přijímat nové politiky a postupy, které nyní využívají maximum z těchto pozitivních faktorů, než později.