Skip to main content

Co to jest luka strategiczna?

Luka strategiczna to termin używany do opisania różnicy między pożądanym poziomem wydajności firmy a faktyczną wydajnością firmy w ostatnim okresie rozliczeniowym.Idealnie, ten rodzaj luki jest tak mały, jak to możliwe i służy jako wskazówka, że firma kompetentnie realizuje swoje cele i cele, co jest przykładem marginesów sprzedaży i zysku wygenerowanych w tym ostatnim okresie.Gdy ocena wydajności firmy wskazuje, że luka strategiczna jest raczej poszerzona, a nie zamyka, podejmowane są kroki w celu odwrócenia sytuacji i przywrócenia operacji do bardziej pożądanego poziomu wydajności.

Różnica strategii jest określana na podstawie rozważenia kilku czynników.Wraz z kwotą generowania przychodów faktycznie osiągniętych w porównaniu do prognozowania przychodów związanych z tym samym okresem, luka rozważa również czynniki niematerialne, takie jak to, jak dobrze firma zmierza w kierunku pewnych wewnętrznych celów lub celów, lub jak dobrze żyje ogólna operacjado misji firmy.Oznacza to, że chociaż firma może doświadczać niewielkiego spadku przychodów, może to być oznaka, że luka strategiczna się poszerza, jeśli obecna funkcja wewnętrzna spółki przechodzi jakąś reorganizację jako sposób na powiązanie więcejściśle do misji biznesowej.W tego rodzaju sytuacji oczekiwanie zwykle polega na tym, że po wprowadzeniu zmian i mają szansę stać się częścią kultury korporacyjnej, przychody ponownie wzrosną.

Określenie aktualnego statusu luki zwykle polega na prowadzeniu tak zwanej analizy luki strategicznej.Ocena przyjrzy się wielu czynnikom związanym z celami firmy, zwłaszcza pod względem celów związanych z zarządzaniem kosztami materialnymi i niematerialnymi, generowaniem przychodów oraz ogólnym ruchem firmy w kierunku osiągnięcia jej cele określonych celów.Ponieważ cele i cele będą się różnić w zależności od firmy, faktyczne kryteria zastosowane do przeprowadzenia analizy luki strategicznej będą różne dla każdej firmy.

Zrozumienie obecnego charakteru luki strategicznej jest bardzo pomocne, jeśli chodzi o budżetowanie na nadchodzące okresy, ponieważ dane zebrane w ramach analizy mogą często zapewniać narzędzia niezbędne do dokładnego prognozowania przyszłych perspektyw spółki.W niektórych przypadkach ocena luki strategicznej może prowadzić do odkrycia podstawowych problemów, które mogą w przyszłości wygenerować większy i bardziej negatywny wpływ na firmę, zapewniając właścicielom i menedżerom szansę na rozładowanie tych problemów i uniknąć stratpóźniej.Jednocześnie ocena luki strategicznej może również zidentyfikować pewne czynniki, które wykazują obietnicę przyspieszenia ruchu firmy w kierunku jej celów, umożliwiając firmie przyjęcie nowych zasad i procedur, które najlepiej wykorzystują te pozytywne czynniki, a nie później.