Skip to main content

Co je ticagrelor?

Ticagrelor je lék, který brání krevním sraženinám.Je členem třídy léčiv známých jako antiplatelety a je účinný při prevenci sraženin ve velkých tepnách, včetně aorta a plicních krevních cév.Tento antikoagulant byl testován a prokázán, že je účinnější než mnoho jiných léků, ale nebyl schválen pro použití Spojenými státy Spojenými státy Food and Drug Administration (FDA).V Evropské unii je lék k dispozici.Různé typy antiaplateletů ovlivňují destičky různými způsoby mdash;potlačením jejich tvorby, zabráněním jejich agregaci nebo jim zabránit v lepení s určitými enzymy, které jim pomáhají shlukovat dohromady.Ticagrelor je chemicky odlišný od ostatních antiaplateletů.Účinky tohoto léku jsou také reverzibilní, na rozdíl od mnoha jiných protidestičských léčiv.Bylo zjištěno, že Ticagrelor působí rychleji než jeho konkurence.Úmrtí způsobené problémy souvisejícími s krví, jako je mrtvice a infarkt, byla také nižší.Experiment byl dvojitě slepý s 18 624 pacienty.Ve své vlastní studii FDA testoval léky pomocí asi 1 400 pacientů a nenašel stejný výsledek.Ve studii FDA bylo pacientům častěji zaznamenáno fatální kardiovaskulární problém při používání ticagreloru.Dalším důvodem, proč FDA tento lék neschválila, je to, že způsobuje více problémů s krvácením než klopidogrel, což bylo pozorováno oběma studiemi.To představovalo riziko pro pacienty, kteří potřebovali podstoupit chirurgický zákrok, i když tento problém by mohl být odstraněn, pokud byl lék zastaven 5 dní před operací.navrhl, aby dávka aspirinu, která se používá podél Ticagreloru, mohla být u pacientů s americkými pacienty nesprávně podávána.Navzdory špatnému výkonu Ticagreloru ve studii FDA hlasoval poradní výbor FDA 7 až 1, aby schválil léky pro použití ve Spojených státech.V prosinci roku 2010 však FDA odmítla.Výrobce může provádět další studii za účelem opětovného použití FDA