Skip to main content

Vad är Ticagrelor?

Ticagrelor är en medicin som förhindrar blodproppar.Det är en medlem av en klass av läkemedel som kallas antiplatelets och är effektiv för att förhindra blodproppar i stora artärer, inklusive aorta och lungblodkärl.Detta antikoagulant testades och visade sig vara mer effektivt än många andra läkemedel men har inte godkänts för användning av United States Food and Drug Administration (FDA).I Europeiska unionen är medicinen tillgänglig.

Liksom andra antiplateletter fungerar Ticagrelor genom att förhindra att blodplättar sammanfogas.Olika typer av antiplateletter påverkar blodplättar på olika sätt mdash;Genom att hämma deras skapelse, hindra dem från att aggregera eller hindra dem från att binda med vissa enzymer som hjälper dem att kämpa ihop.Ticagrelor skiljer sig kemiskt från andra antiplateletter.Effekterna av detta läkemedel är också reversibla, till skillnad från många andra läkemedel mot antiplatelet.

I initiala studier testades ticagrelor mot ett liknande läkemedel som kallas klopidogrel.Ticagrelor visade sig agera snabbare än dess tävling.Dödsfall på grund av blodkoverrelaterade problem, som stroke och hjärtattack, var också lägre.Experimentet var dubbelblind med 18 624 patienter.

Trots de positiva resultaten från den första studien godkände inte FDA ticagrelor för användning i USA.I sin egen studie testade FDA medicinen med cirka 1400 patienter och hittade inte samma resultat.I FDA -studien var patienter mer benägna att uppleva ett dödligt hjärt -kärlproblem när de använde ticagrelor.En annan anledning till att FDA inte godkände detta läkemedel är att det orsakar fler problem med blödning än klopidogrel, ett resultat som observerades av båda studierna.Detta utgjorde en risk för patienter som behövde genomgå operation, även om det problemet kunde elimineras om medicinen stoppades 5 dagar före operationen.

Det är inte känt varför resultaten från dessa två studier visade motsatta resultat, även om tillverkaren av ticagrelor harföreslog att en aspirindos, som används tillsammans med ticagrelor, kan ha administrerats felaktigt hos amerikanska patienter.Trots den dåliga prestationen hos Ticagrelor i FDA -studien röstade FDA: s rådgivande kommitté 7 till 1 för att godkänna medicinen för användning i USA.I december 2010 vägrade dock FDA att göra det.En annan studie kan genomföras av tillverkaren för att ansöka till FDA.