Skip to main content

Hvad er en virksomhedsstrategi?

Virksomhedsstrategi er et udtryk, der bruges til at beskrive kombinationen af politikker, processer og procedurer, der anvendes til at hjælpe et firma med at operere i henhold til sin missionerklæring og nå sine kortsigtede og langsigtede mål.En samlet forretningsstrategi er flerlags, da den involverer koordinering af driften af hver afdeling og division inden for virksomhedsstrukturen.Mens den er involveret, er denne type strategisk planlægning nødvendig, hvis funktionen af hver komponent i virksomheden er at supplere alle de andre komponenter.

Mens der er mange forskellige koncepter med hensyn til, hvad der udgør en effektiv virksomhedsstrategi, vil de fleste fokusere på tre nøgleområder som grundlaget for alle metoder, der kombineres for at udgøre den overordnede tilgang til at drive virksomheden.Den første af disse tre er driftsomkostningerne.Da ideen om ethvert selskab er at tjene penge, er det vigtigt at forstå, hvor meget det vil tage at generere produkter, der i sidste ende sælges til kunderne.Ved at forstå alle omkostninger, der er involveret i denne proces, og lære at styre disse omkostninger med den største grad af effektivitet, mens virksomheden stadig opretholder høj kvalitet, er virksomheden i en bedre position til at bestemme minimumsrenten eller prisen for de nødvendige produkter for at tjene en eller anden typeaf fortjeneste.Derfra kan detailpriserne bestemmes ved at anvende de grundlæggende love om udbud og efterspørgsel, så virksomheden kan tilbyde produkter, som forbrugerne ønsker til en pris, de er villige tilOm oprettelsen og gennemførelsen af en brugbar missionerklæring.Erklæringen skal være bred nok til at give virksomhedsrummet mulighed for at sætte og justere mål efter behov, men smal nok til at give virksomheden muligheden for at skabe og pleje en identitet, som forbrugerne genkender og kommer til at stole på.For at missionerklæringen skal lykkes, skal den have en vis jordforbindelse i virkeligheden.Operation fra dette fundament af virkeligheden er det derefter muligt at forestille sig en rentabel fremtid for virksomheden og begynde at sætte mål, der vil gøre det muligt at opfylde udsagnet, når disse mål nås.

Det endelige nøgleelement i en virksomhedsstrategi er kendt som

Differentiering

.Dette er simpelthen processen med at skabe et image i forbrugernes sind, som virksomheden har noget at tilbyde, der adskiller det fra konkurrencen.Inden for dette afsnit af den overordnede strategi organiseres sådanne funktioner som public relations, marketing og salgsindsats på en måde, der gør det muligt for hver proces at harmonisere med de to andre.Slutresultatet af denne koordinering er positive forbrugeropfattelser, der øger chancerne for at tjene og vedligeholde kunder. Der er ingen perfekt virksomhedsstrategi, der fungerer for enhver type forretning.Det væsentlige skal tilpasses omstændighederne omkring virksomheden og markedet eller markederne, hvor det vil forsøge at oprette forbindelse til forbrugerne.Af denne grund bør udvikling af strategien kontaktes med beslutsomheden til at overveje alle rimelige muligheder for handling og virksomhedsstruktur, realistisk projicerer resultatet af gennemførelsen af disse handlinger, og beslutte, om de i sidste ende er i virksomhedens bedste interesser.