Skip to main content

Hva er en helpdesk -billett?

En helpdesk -billett er et datastyrt system der selskaper bruker teknologi for å spore arbeidsforespørsler.Teknologi lar en virksomhet bruke et e-post eller serverbasert system for å opprettholde enhver helpdesk-billett sendt inn av ansatte.De fleste av disse systemene er intern programvare som gjør en virksomhet mer effektiv.Under et datastyrt system har selskaper formelle poster over forespørsler om reparasjon eller oppdateringer.En billett kan være for omtrent hvilken som helst vare eller problem i en virksomhet.

Begrepet billett er bare figurativt, da ingen enkelt selskap typisk gir eller mottar en fysisk billett fra helpdesk.I virkeligheten representerer det et helt system der en ansatt bruker e-post eller et annet internt meldingssystem for å komme med en spesifikk forespørsel.Et program er ofte nødvendig for å hjelpe til med å administrere og kjøre billettsystemet for helpdesk.I de fleste tilfeller kan et selskap utforme sitt eget system eller bruke et tredjepartsprogram.Utformingen og typen skal tilpasses virksomheten.

Spesifikk informasjon er ofte en del av å fylle ut en helpdesk -billett.De fleste billetter krever navn, beliggenhet eller avdeling og grunn til forespørsel fra den enkelte som trenger hjelp.Hvis billettforespørslene hjelper til med datamaskinvare eller programvare, kan spesifikk informasjon være nødvendig på systemtypen.I mange tilfeller vil jo mer informasjon sendt inn opprinnelig bidra til å fokusere de korrigerende aktivitetene fra Help Desk Department.Annen informasjon eller oppfølgingsbilletter kan være nødvendig for store jobber eller oppgaver.

Bedrifter kan sette opp en grunnleggende e-postadresse som leder forespørsler til et bestemt individ.Denne personen er ansvarlig for å motta og katalogisere alle billetter fra hver person eller avdeling.Den enkelte kan deretter tildele billettene til noen som kan rette opp situasjonen som forespurt.En arkiveringsprosess eller andre måter å lagre billettene kan være nødvendige avhengig av systemet. Store selskaper kan bruke et billettsystem for helpdesk for å redusere driftsstans eller tap av arbeiderproduktivitet.Bedrifter med flere lokasjoner kan imidlertid synes det er vanskelig å bruke et billettsystem hvis aktiviteter på stedet er nødvendige for å rette opp problemer.I dette tilfellet er det bare programvarebilletter som krever korrigeringer utenfor stedet kan gå gjennom billettsystemet for å hjelpe skrivebord.Bedrifter kan vanligvis gjennomgå og implementere et system som best passer deres behov.Heldigvis eksisterer det mange systemer for slike formål.