Skip to main content

Jak wybrać najlepszego dostawcę ERP?

Wybór dostawcy oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) jest krytyczną decyzją, która wpłynie na organizację przez lata.Ważne jest, aby założyć zespół osób o różnych umiejętnościach w celu analizy potrzeb biznesowych i technicznych organizacji, analizy kilku ofert dostawców ERP i rekomendacji.ERP jest dużym biznesem i znacząco wpływa na firmę.

Zespół powinien zostać zebrany, aby pomóc w ustaleniu celów systemu ERP.Cele mogą obejmować poprawę wydajności procesu biznesowego, zwiększenie zdolności organizacji do lepszej liczby klientów serwerów i obniżenie kosztów wsparcia infrastruktury technicznej.Zespół powinien rozważyć swój przemysł i rozmiar organizacji, ponieważ niektóre oprogramowanie ERP jest zbudowane dla określonych branż, a inne są przeznaczone dla wielkości organizacji.Wybór właściwego dostawcy specyficznego dla branży lub rozmiaru będzie wymagał mniejszej dostosowywania oprogramowania. Rozwiązania ERP są drogie i powinny przetrwać organizację przez dekadę lub dłużej.Bardzo ważne jest, aby znaleźć dostawcę, który może pozostać w interesach przez taką długość czasu.Stabilność finansowa jest ważnym czynnikiem przy wyborze dostawcy ERP.

Innym czynnikiem jest dystrybucja geograficzna siły roboczej organizacji.Inne rozwiązanie może być lepsze, jeśli siła robocza jest rozproszona, zamiast działać z jednej lokalizacji.Na przykład geograficznie rozproszona siła robocza może sprawić, że stosowanie hostowanego rozwiązania ERP jest bardziej korzystne.Poziom złożoności powinien pasować do wiedzy dostawcy ERP.Organizacje z prostymi środowiskami mogą nie wymagać niektórych funkcjonalności lub usług, których potrzebują organizacje o złożonych środowiskach.

Zespół powinien przejrzeć ofertę kilku dostawców ERP i zdecydować, który dostawca ma rozwiązanie, które najbardziej odpowiada potrzebom organizacji, i ustalić, w jaki sposób, i ustalić, w jaki sposób, i ustalić, w jaki sposób, i ustalić, w jaki sposóbMoże być potrzebne wiele dostosowywania.Idealnie konieczne będzie bardzo niewielkie dostosowywanie, aby umożliwić systemowi ERP na spełnienie wymagań biznesowych i technicznych organizacji.Dostosowywanie jest kosztowne i czasochłonne.Dostosowywanie będzie wymagane nie tylko podczas początkowej instalacji, ale także podczas każdej aktualizacji oprogramowania.

Dostępne są różne platformy infrastruktury dostawcy ERP.Opcja może obejmować instalację oprogramowania ERP w centrum danych organizacji.W tej sytuacji organizacja będzie odpowiedzialna za zwiększenie sprzętu, oprogramowania i personelu za zarządzanie rozwiązaniem ERP.Hosting ERP przez dostawcę może być pożądany dla organizacji zainteresowanych outsourcingiem konserwacji oprogramowania ERP.

Organizacja powinna również rozważyć personel i to, czy ma personel z umiejętnościami i doświadczeniem do wdrażania i utrzymania systemu.Jeśli nie, organizacja może chcieć współpracować z dostawcą, który w razie potrzeby może zapewnić ERP Consulting i Szkolenie.Jeśli organizacja ma te zasoby, może przyjrzeć się dostawcom ERP, którzy nie są tak silni w tym obszarze.