Skip to main content

Co to są oceny konsumentów?

Oceny konsumentów to zbiorowe oceny produktów i usług opartych na opinii klientów.Oceny te są zwykle zbierane początkowo z grup testowych, które podają informacje zwrotne na temat tego, co lubią lub nie lubią produktu.Pomaga to firmie doskonalić nowy produkt przed udostępnieniem go ogółowi społeczeństwa.Wiele dużych firm w dużej mierze zależy od uczciwych recenzji tych grup testowych w celu produkcji, a nawet sprzedaży swoich produktów.Gdy produkt lub usługa otrzyma wysoki odsetek pozytywnych recenzji, zostanie on publicznie zwolniony wraz z początkową oceną konsumencką w celu wygenerowania odsetek i zwiększenia sprzedaży.

Gdy produkt lub usługa jest udostępniana ogółowi społeczeństwa, firmie lubStrony trzecie mogą zbadać osoby, które kupiły go pod kątem informacji zwrotnych.Stało się to tak powszechne, że większość osób, które chcą kupić produkt lub usługę, najpierw poszukuje ocen konsumentów i recenzji klientów.Większość z tych recenzji oceni produkt na skalę lub oceną lub procentem.

W ankietach powszechna jest skala od 1 do 5 lub 1 do 10.Po zebraniu informacji zwrotnej od ustalonej liczby konsumentów mediana „oceny” zostaje znaleziona i opublikowana jako ocena konsumentów.Wyższe liczby zazwyczaj oznaczają wyższą ogólną satysfakcję z produktu.Niektóre skale oceny działają podobnie jak system oceniania szkoły Stanów Zjednoczonych, przy czym A+ jest najlepszym znakiem, a F jest najniższy.

Procentowe skale mogą działać nieco inaczej w ocenach konsumentów.Są one zwykle używane, gdy bardzo duża liczba osób jest badana, a punkty lub oceny nie są możliwe.Zamiast tego liczba prosta „tak” lub „nie” dla każdej osoby, a generowany procent reprezentuje, jak czuje się większość grupy testowej.Wysoki odsetek będzie ogólnie oznaczał, że większość ludzi lubi produkt.

Oceny konsumentów są bardzo rozpowszechnione w przemyśle samochodowym i technologicznym.W tych branżach stale dokonywane są wynalazki i innowacje, a informacje zwrotne klientów mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia sposobu myślenia i ewolucji rynku.Jest to również forma analizy rynku dla firm w tych stale zmieniających się branżach, więc mają wyższy wskaźnik sukcesu, dając konsumentom to, czego chcą.

Czasami oceny konsumentów podano w teście porównawczym.Zwykle grupa testowa podaje się dwa do pięciu podobnych produktów z różnych firm bez żadnego sposobu, aby grupa wiedziała, z której produktu pochodzi, z której firmy.Ludzie w grupie następnie testują każdy z drugiej i decydują, który z nich lubią i dlaczego.Pomaga to firmie dostać się do umysłu jej klientów i jest dobrym sposobem na generowanie zainteresowania poprzez bycie lepszym niż konkurencja.