Skip to main content

Co to jest ujawnienie rekompensaty dla kadry kierowniczej?

Pod koniec lat 90. temat ujawnienia rekompensaty dla kadry kierowniczej nagle był głośnym problemem, zarówno w sektorze sprawozdawczości finansowej, jak i popularnej prasie.Ta zmiana była spowodowana wzrostem liczby kadry kierowniczej otrzymujących rekordowe pakiety odszkodowań, które wydawały się być dostarczane niezależnie od wydajności firmy.W Stanach Zjednoczonych zmiana ta stanowi dużą zmianę kultury, ponieważ wysokie odszkodowanie dla kadry kierowniczej były wcześniej dumą dla wielu dużych firm, co wskazuje na wielki sukces.

Definicja tego, kto musi zostać uwzględniony w ujawnianiu wynagrodzeń kadry kierowniczej, różni się w zależności od organizacji, ale zazwyczaj obejmuje wszystkich na poziomie wiceprezydenta i powyżej.Niektóre firmy obejmują zarząd i menedżerów wyższego szczebla w swoich sprawozdaniach.Informacje są zazwyczaj podawane w rocznym sprawozdaniu finansowym i mogą być wymienione z nazwiskami pracowników lub bez.

W sektorze publicznym kryteria selekcji ujawnienia rekompensaty wykonawczej są zwykle oparte na konkretnej wartości dolara dochodu podlegającego opodatkowaniu, zwykle 100 000 USD dolarów (USD) i powyżej.Ta metoda służy do pomieszczeń szerokiego zakresu tytułów pozycji, co może być dość mylące w stosunku do poziomu odpowiedzialności związanej z rolą.Na przykład prezydent małego finansowanego przez rząd Instytutu Badawczego nie ma takiego samego poziomu odpowiedzialności lub rekompensaty, jak prezydent szpitala finansowanego przez rząd.Jednak starszy inspektor policji może zostać uwzględniony na tej liście, na podstawie kombinacji wynagrodzenia podstawowego i nadgodzin.

Notatki z zakresu sprawozdań finansowych powinny zawierać szczegóły dotyczące kryteriów ustalenia, kto jest zawarty w raporcie z odszkodowania dla kadry kierowniczej oraz o tym, jak ta listazostał skompilowany.Istnieje szereg pakietów kompensacyjnych, które zawierają elementy, które zwykle nie rozważane są odszkodowanie.W interesie uczciwości i porównywalności komisja ds. Rachunkowości finansowej dokonuje przeglądu banknotów, a audytorzy finansowi są zobowiązani do zapewnienia, że oświadczenie jest dokładnym odzwierciedleniem prawdziwej rekompensaty.

Pakiety odszkodowań dla większości pracowników są połączeniem wynagrodzenia, świadczeń,i minimalne świadczenia podlegające opodatkowaniu.Całkowita wartość rekompensaty jest uwzględniona w rocznej pośpiechu podatkowym, a pracownicy powinni płacić podatek dochodowy od osób fizycznych od tej wartości.W przypadku kadry kierowniczej pakiety są zazwyczaj znacznie bardziej złożone.

Świetny przykład złożonego ujawnienia rekompensaty dla kadry kierowniczej obejmuje płatność w opcjach na akcje, które nie zostały zrealizowane oraz korzystanie z samochodu, samolotu i personelu firmy.Może to obejmować opłaconą przez firmę nianię dla pracującej matki, apartamentu do użytku po spotkaniach późnych nocy lub płatny szofer.Pozycje te zwykle nie są uwzględnione w osobistej pośpiechu podatkowym i otrzymują inne leczenie podatkowe.