Skip to main content

Co to jest gammopatia monoklonalna?

Gammopatia monoklonalna odnosi się do stanu, w którym osoby komórki osocza wytwarzają nieprawidłowy rodzaj białka zwanego monoklonalną immunoglobuliną lub białko m .Obecność białka M zwykle nie powoduje problemów zdrowotnych, chociaż w wystarczających ilościach mogą prowadzić do rodzaju raka krwinek znanego jako szpiczak mnogiego.Ponieważ zazwyczaj nie występują fizyczne objawy związane z gammopatią monoklonalną, lekarze zwykle rozpoznają ten stan po przesiewaniu próbek krwi pod kątem innych problemów.Leczenie nie jest potrzebne, chociaż osoby zdiagnozowane gammopatii monoklonalnej są zachęcane do planowania regularnych kontroli z lekarzami, aby upewnić się, że nie rozwiną się raka.

Komórki osocza są wyspecjalizowanymi białymi krwinkami występującymi w szpiku kostnym.Produkują szereg ważnych przeciwciał i innych białek, które pozwalają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.Z powodu losowej mutacji w niektórych komórkach osocza zaczynają wytwarzać ilości białek M.Ponieważ naukowcy nie są pewni, co faktycznie robią te białka, często nazywają to gammopatię monoklonalną o nieokreślonym znaczeniu .Białka nie wydają się utrudniać układu odpornościowego, chyba że występują wyjątkowo duże ilości.

Masowe ilości białka mogą zapobiec wytwarzaniu innych ważnych białych krwinek i białek.Ryzyko rozwoju nowotworów krwinek i szpiku kostnego wzrasta wraz ze wzrostem liczby białek M w ciele.Niektóre przypadki gammopatii monoklonalnej rozwijają się do szpiczaka mnogiego, szczególnie niszczycielskiego raka, który zabrania osoczu tworzenia nowych przeciwciał.Szpiczak mnogowy może prowadzić do niedokrwistości, niewydolności nerek i poważnych problemów kości.

Gammopatia monoklonalna występuje najczęściej u osób w wieku powyżej 50 lat, a ryzyko rozwoju stanu stale rośnie w miarę starzenia się ludzi.Badania badawcze sugerują, że częściej pojawia się u mężczyzn niż u kobiet.Lekarz może zdiagnozować gammopatię monoklonalną, pobierając próbki krwi i moczu do badań laboratoryjnych.Analiza próbek krwi może ujawnić nieprawidłowości w komórkach osocza i dać dokładną liczbę białek M w krwioobiegu.Dodatkowe testy, takie jak biopsje szpiku kostnego i promieniowanie rentgenowskie, mogą pomóc lekarzom w wykluczeniu szpiczaka mnogiego i innych nowotworów podczas diagnozowania.

Większość pacjentów z tym stanem, szczególnie gdy liczba białek M jest bardzo niska, nie potrzebuje, nie potrzebujeleczenie.Często są zobowiązani do planowania regularnych kontroli z lekarzami w celu monitorowania postępu zaburzenia.Lekarze analizują próbki krwi w regularnych odstępach czasu, zwykle co sześć miesięcy, aby sprawdzić obecność szpiczaka mnogiego i innych nowotworów.Zauważanie wczesnych oznak ostrzegawczych raka jest niezbędne w zapewnieniu najskuteczniejszego leczenia.