Skip to main content

Co je monoklonální gamopatie?

Monoklonální gamopatie se týká stavu, ve kterém plazmatické buňky osob produkují abnormální typ proteinu nazývaného monoklonální imunoglobulin nebo m protein .Přítomnost M proteinu obvykle nezpůsobuje zdravotní problémy, i když v dostatečně velkém množství mohou vést k typu rakoviny krvinek známý jako mnohočetný myelom.Protože obvykle neexistují žádné fyzické příznaky související s monoklonální gamopatií, lékaři obvykle rozpoznávají stav pouze po screeningu vzorků krve pro jiné problémy.Léčba není nutná, ačkoli lidé diagnostikovaní s monoklonální gamopatií jsou povzbuzováni k plánování pravidelných kontrol se svými lékaři, aby se ujistili, že nevyvíjejí rakovinu.

Plazmatické buňky jsou specializované bílé krvinky nalezené v kostní dřeni.Produkují řadu důležitých protilátek a dalších proteinů, které umožňují imunitnímu systému správně fungovat.V důsledku náhodné mutace v určitých plazmatických buňkách začínají vyrábět množství M proteinů.Protože vědci si nejsou jisti, co tyto proteiny skutečně dělají, často označují stav jako „monoklonální gamopatii neurčeného významu .Zdá se, že proteiny nebrání fungování imunitního systému, pokud není přítomna extrémně velká množství.

Masivní množství proteinu může zabránit produkci dalších důležitých bílých krvinek a proteinů.Riziko vzniku rakoviny krevních buněk a kostní dřeně se zvyšuje se zvyšováním počtu M proteinů v těle.Některé případy monoklonální gamopatie postupují k mnohočetnému myelomu, zvláště devastující rakovině, která zakazuje plazmě vytvářet nové protilátky.Mnohočetný myelom může vést k anémii, selhání ledvin a závažným problémům s kostí.Výzkumné studie naznačují, že je pravděpodobnější, že se u mužů objeví než u žen.Lékař může diagnostikovat monoklonální gamopatii odebírám vzorky krve a moči pro laboratorní zkoumání.Analýza vzorků krve může odhalit abnormality v plazmatických buňkách a poskytnout přesný počet M proteinů v krevním řečišti.Další testy, jako jsou biopsie kostní dřeně a rentgenové paprsky, mohou lékařům pomoci vyloučit mnohočetné myelom a další rakoviny při diagnóze.

Většina pacientů s podmínkou, zejména pokud je počet M proteinů velmi nízký, nepotřebujelékařské ošetření.Často jsou povinni naplánovat pravidelné kontroly se svými lékaři, aby sledovali postup poruchy.Lékaři analyzují vzorky krve v pravidelných intervalech, obvykle každých šest měsíců, aby zkontrolovali přítomnost mnohočetného myelomu a dalších rakovin.Všimnutí varovných signálů rakoviny je nezbytné při poskytování nejúčinnější léčby.