Skip to main content

หน่วยสืบราชการลับทางธุรกิจซัพพลายเชนคืออะไร?

ซัพพลายเชนของ บริษัท แสดงถึงกิจกรรมมากมายหน่วยธุรกิจหรือพันธมิตรที่ช่วยให้ บริษัท ย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังจุดขายสุดท้ายหน่วยข่าวกรองธุรกิจซัพพลายเชนคือการรวมเทคนิคทางการเงินหรือเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลบริษัท ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงอุปทานและลดต้นทุนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะต้องไม่เสียสละคุณภาพการบริการที่ บริษัท มอบให้กับลูกค้าบริษัท หลายแห่งใช้ระบบธุรกิจศาสตร์ซัพพลายเชนเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์และวัดผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับกระบวนการทางธุรกิจนี้

องค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจการผลิตมักเป็นผู้ใช้งานซัพพลายเชนห่วงโซ่อุปทานมักจะมีกิจกรรมหลายอย่างเช่นการจัดซื้อการผลิตและการจัดจำหน่ายแทนที่จะทำกิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมดด้วยตนเอง บริษัท สามารถสร้างห่วงโซ่อุปทานที่รวมถึงองค์กรหรือบุคคลที่แตกต่างกันเพื่อทำงานให้สำเร็จเทคโนโลยีเพิ่มระบบธุรกิจอัจฉริยะในการผสมผสานเพื่อให้ บริษัท ต่างๆสามารถประเมินข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมจุดประสงค์ที่ชัดเจนของหน่วยข่าวกรองธุรกิจซัพพลายเชนคือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับชิ้นส่วนซัพพลายเชนแต่ละชิ้นโดยหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดเทคโนโลยีมักจะมีบทบาทอย่างหนักในระบบธุรกิจอัจฉริยะแทนที่จะใช้เวลามากมายโดยใช้เทคนิคด้วยตนเองเพื่อรวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์อนุญาตให้รวบรวมข้อมูลธุรกิจที่หลากหลายแบบเรียลไทม์Supply Chain Business Intelligence สามารถใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)ERPs เป็นระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่ที่รวมตำแหน่งข้อมูลหลายตำแหน่งและข้อมูลการถ่ายโอนข้อมูลลงในแหล่งกลางจากที่นี่ บริษัท สกัดรายงานและข้อมูลที่ใช้งานได้เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของห่วงโซ่อุปทานและความสามารถในการทำกำไร

ห่วงโซ่อุปทานมักจะอยู่ในพื้นหลังของการดำเนินงานของ บริษัทในขณะที่เจ้าของและผู้จัดการรู้ว่าระบบมีอยู่ แต่ก็ไม่สามารถมองเห็นได้หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบเสมอไปเทคนิคระบบธุรกิจอัจฉริยะทางธุรกิจซัพพลายเชนนำห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดไปสู่สภาพแวดล้อมที่มองเห็นได้มากขึ้นการประเมินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบสามารถทำได้ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีและให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจของแต่ละบุคคลกิจกรรมทางธุรกิจนี้มีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจาก บริษัท ต่าง ๆ มองหาการดำเนินงานล่วงหน้าเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันโดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย

อินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีชิ้นหนึ่งที่เพิ่มความสามารถของ บริษัท ในการประเมินระบบธุรกิจศาสตร์ห่วงโซ่อุปทานระบบเทคโนโลยีมักใช้อินทราเน็ตหรือเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ที่รวบรวมข้อมูลจากสถานที่ทางภูมิศาสตร์หลายแห่งสิ่งนี้ช่วยให้ บริษัท สามารถใช้ประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลงซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่เฉพาะสร้างต้นทุนการดำเนินงานโดยรวมที่ลดลงระบบบนอินเทอร์เน็ตอนุญาตให้รวบรวมข้อมูลจากที่เดียวการใช้ ERP ช่วยให้ บริษัท สามารถหลีกเลี่ยงระบบเทคโนโลยีที่หลากหลายและสร้างกระบวนการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานที่ไม่ยั่งยืน