Skip to main content

โปรแกรมการออกแบบอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ คืออะไร?

การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปเป็นสาขาเทคนิคและมีหลายตัวเลือกเมื่อพูดถึงการศึกษาที่เหมาะสมโปรแกรมการออกแบบอุตสาหกรรมมักจะมีอยู่ในระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือระดับการศึกษาที่สูงขึ้นในขณะที่โปรแกรมอาชีวศึกษาและการฝึกงานสามารถเตรียมหนึ่งสำหรับอาชีพในสาขานี้ขึ้นอยู่กับงานนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรและโปรแกรมโรงเรียนมัธยมที่สามารถช่วยเตรียมหนึ่งได้เช่นกันเวลาส่วนใหญ่การศึกษาระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานระดับเริ่มต้นซึ่งนักเรียนเรียนรู้วิธีการออกแบบและตลาดผลิตภัณฑ์

ในขณะที่โปรแกรมการออกแบบอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นนอกเหนือจากระดับมัธยมปลายคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์และชั้นเรียนเทคโนโลยีสามารถช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานล่วงหน้าหลักสูตรศิลปะและการวาดภาพทางเทคนิคมักจะเป็นประโยชน์เช่นกันเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ที่จะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองการออกแบบโปรแกรมสายอาชีพมักจะมีให้เช่นกันบางครั้งนำเสนอที่วิทยาลัยชุมชนและสถาบันการศึกษาด้านเทคนิคอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้นักเรียนเริ่มอาชีพในการออกแบบประยุกต์หรือในการผลิตโซลูชั่นการออกแบบบรรจุภัณฑ์เช่นโปรแกรมอาชีวศึกษามักจะให้การศึกษาและทักษะทางเทคนิคเช่นการใช้ของระบบและวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่จำเป็นในอาชีพการออกแบบอุตสาหกรรมนักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบเซรามิกเฟอร์นิเจอร์และงานฝีมือโลหะรวมถึงวิธีการทำภาพวาดทางเทคนิคความรู้เกี่ยวกับระบบบรรจุภัณฑ์กฎหมายและข้อบังคับและการวิเคราะห์กระบวนการมักจะได้รับเช่นกันอย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วโปรแกรมการออกแบบอุตสาหกรรมที่มีประโยชน์มากที่สุดคือปริญญาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยสิ่งเหล่านี้มักจะรวมถึงหลักสูตรในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยวิศวกรรมการผลิตและคณิตศาสตร์

หลักสูตรปริญญาทั่วไปรวมถึงการฝึกงานภายในสภาพแวดล้อมการผลิตประสบการณ์ดังกล่าวมักจะช่วยคนหนึ่งตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพในการผลิตหรือรูปแบบอื่น ๆ ของการออกแบบอุตสาหกรรมหรือถ้าเขาหรือเธอต้องการที่จะมุ่งเน้นไปที่การบริหารธุรกิจส่วนประกอบของหลักสูตรหลายหลักสูตรมักจะฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาโมเดลสามมิติทักษะด้านวิทยาศาสตร์และการตลาดที่ใช้มักจะเข้ากับความสามารถในการออกแบบคอมพิวเตอร์

โปรแกรมการออกแบบอุตสาหกรรมบางอย่างมุ่งเน้นไปที่การออกแบบเชิงพาณิชย์ในขณะที่คนอื่น ๆ ฝึกอบรมนักเรียนเพื่ออาชีพด้านสถาปัตยกรรมนอกจากนี้ยังสามารถทำงานเป็นเด็กฝึกงานได้หาก บริษัท ออกแบบอุตสาหกรรมจัดทำโปรแกรมดังกล่าวมักจะรวมการทำงานในชั้นเรียนในวิชาคณิตศาสตร์การร่างอุตสาหกรรมเครื่องจักรและความปลอดภัยโปรแกรมการออกแบบอุตสาหกรรมเหล่านี้มักจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้อุตสาหกรรมในขณะที่ทำงานทักษะที่ได้รับอาจรวมถึงการทำสเก็ตช์และเลย์เอาต์การผลิตกราฟิกและการรวมรายละเอียดที่ดีเข้ากับกระบวนการวาดภาพหรือการผลิต