Skip to main content

Các loại chương trình thiết kế công nghiệp khác nhau là gì?

Thiết kế sản phẩm nói chung là một lĩnh vực kỹ thuật và có một số lựa chọn khi nói đến giáo dục phù hợp.Các chương trình thiết kế công nghiệp thường có sẵn tại các cấp độ giáo dục bằng cử nhân, bậc thầy hoặc giáo dục cao hơn, trong khi các chương trình nghề nghiệp và học việc cũng có thể chuẩn bị cho một nghề nghiệp trong lĩnh vực này, tùy thuộc vào công việc.Ngoài ra còn có các khóa học và chương trình trung học có thể giúp người ta chuẩn bị.Hầu hết thời gian giáo dục cấp đại học hoặc đại học là cần thiết cho một công việc cấp nhập cảnh, trong đó sinh viên học cách thiết kế và tiếp thị sản phẩm. Trong khi hầu hết các chương trình thiết kế công nghiệp diễn ra ngoài cấp trung học, máy tính, toán học vàCác lớp công nghệ có thể giúp chuẩn bị một cho công việc phía trước.Các khóa học vẽ nghệ thuật và kỹ thuật thường cũng có lợi để sinh viên có thể học cách hình dung mọi thứ từ góc độ thiết kế.Các chương trình nghề nghiệp thường có sẵn.Đôi khi được cung cấp tại các trường cao đẳng cộng đồng và các tổ chức giáo dục kỹ thuật khác, những điều này có thể giúp sinh viên khởi động sự nghiệp thiết kế ứng dụng hoặc sản xuất các giải pháp thiết kế bao bì, ví dụ.Hệ thống và vật liệu cho ngành công nghiệp bao bì, cần thiết trong sự nghiệp thiết kế công nghiệp.Học sinh có thể tìm hiểu về thiết kế gốm sứ, đồ nội thất và đồ thủ công kim loại, cũng như cách làm bản vẽ kỹ thuật;Kiến thức về hệ thống bao bì, luật pháp và quy định, và phân tích quy trình cũng thường đạt được.Thông thường các chương trình thiết kế công nghiệp có lợi nhất, tuy nhiên, là bằng đại học hoặc đại học.Chúng thường bao gồm các khóa học về thiết kế hỗ trợ máy tính, kỹ thuật, sản xuất và toán học. Chương trình cấp bằng điển hình bao gồm thực tập trong môi trường sản xuất.Kinh nghiệm như vậy thường giúp người ta quyết định về sự nghiệp trong sản xuất hoặc hình thức thiết kế công nghiệp khác, hoặc nếu anh ta hoặc cô ta muốn tập trung vào quản trị kinh doanh.Một thành phần của nhiều chương trình cấp bằng thường được đào tạo về cách sử dụng phần mềm để phát triển các mô hình ba chiều.Các kỹ năng khoa học và tiếp thị ứng dụng thường đi cùng với khả năng thiết kế máy tính. Một số chương trình thiết kế công nghiệp tập trung vào thiết kế thương mại, trong khi những người khác đào tạo sinh viên cho sự nghiệp kiến trúc.Người ta cũng có thể làm việc như một người học việc nếu một công ty thiết kế công nghiệp cung cấp một chương trình như vậy.Thường kết hợp công việc lớp học trong toán học, soạn thảo công nghiệp, máy móc và an toàn, các chương trình thiết kế công nghiệp này thường cho phép người tham gia học ngành trong khi làm việc.Các kỹ năng có được có thể bao gồm tạo bản phác thảo và bố cục, sản xuất đồ họa và tích hợp các chi tiết tốt vào quy trình vẽ hoặc sản xuất.