Skip to main content

Tôi nên bao gồm những gì trên một ứng dụng lính cứu hỏa?

Lính cứu hỏa là những người phản ứng đầu tiên của dịch vụ khẩn cấp, những người chịu trách nhiệm dập tắt các vụ cháy, cung cấp hỗ trợ cho các nạn nhân của các vụ tai nạn và thảm họa, và bảo vệ các cộng đồng khỏi một số mối nguy hiểm và tự nhiên.Ai đó hoàn thành đơn đăng ký lính cứu hỏa nên bao gồm thông tin cá nhân cơ bản như tên và ngày sinh của họ cũng như chi tiết về bất kỳ kinh nghiệm làm việc liên quan đến ngành nào trước đây.Ngoài ra, nhiều sở cứu hỏa yêu cầu lính cứu hỏa phải trải qua một số khóa đào tạo y tế trong trường hợp ứng viên nên bao gồm chi tiết về các khóa đào tạo y tế trên một ứng dụng.hoặc các lớp chứng nhận.Một số trường đại học cung cấp các chương trình cấp bằng về khoa học lửa trong khi những trường khác cung cấp các lớp dạy nghề không cấp độ trong chữa cháy và quản lý khẩn cấp.Mặc dù nhiều bộ phận không yêu cầu lính cứu hỏa tương lai phải hoàn thành các khóa học như vậy, các chỉ huy và quản lý cứu hỏa có thể có vẻ thuận lợi đối với những người nộp đơn có các thông tin học tập này, vì vậy chi tiết các khóa học đó nên được liệt kê trên một ứng dụng lính cứu hỏa.Ở một số khu vực, lính cứu hỏa được yêu cầu quản lý sơ cứu cho nạn nhân tai nạn và tham dự những người bị thương cho đến khi các bác sĩ hoặc y tế được đào tạo đến hiện trường.Nhiều phương tiện chữa cháy tăng gấp đôi như xe cứu thương, đưa nạn nhân tai nạn đến bệnh viện.Do đó, một người nào đó hoàn thành đơn đăng ký lính cứu hỏa nên bao gồm chi tiết về bất kỳ lớp đào tạo y tế nào tham dự và chi tiết về kinh nghiệm trước đó trong các lĩnh vực khác nhau của lĩnh vực dịch vụ khẩn cấp.Giống như hầu hết các tổ chức, các sở cứu hỏa cung cấp cho các tân binh cơ hội để tiến bộ.Nhiều nhà lửa yêu cầu chỉ huy hoặc quản lý cứu hỏa phải hoàn thành các chương trình cấp bằng đại học về quản lý hoặc quản trị.Ai đó hy vọng thiết lập một sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực này nên bao gồm các thông tin học tập của họ vào ứng dụng lính cứu hỏa của họ ngay cả khi những chi tiết đó không liên quan đến vai trò mà họ đang ứng tuyển trong thời gian ngắn.Khả năng mang theo thiết bị nặng.Trong nhiều trường hợp, lính cứu hỏa phải đưa những người bị thương ra khỏi các tòa nhà bị hư hại và thường phải dựa vào sức mạnh thể chất của họ để phá vỡ cửa ra vào và các rào cản khác trong các tòa nhà đầy ngọn lửa.Một số nhà tuyển dụng tìm kiếm các tân binh có kinh nghiệm trước đây làm việc trong các vai trò đòi hỏi thể chất.Những người có vấn đề về sức khỏe hoặc mối quan tâm có thể có tác động đến hiệu suất cũng nên bao gồm thông tin liên quan đến các vấn đề đó trên ứng dụng lính cứu hỏa của mình. Nhiều người sử dụng lao động tiến hành kiểm tra lý lịch đối với người nộp đơn cho các vị trí lính cứu hỏa;Những người giữ lại thông tin về các vụ bắt giữ hoặc trọng tội trong quá khứ có thể bị từ chối đơn của họ.Các cá nhân nên cung cấp câu trả lời trung thực cho tất cả các câu hỏi trên ứng dụng.Ngoài ra, các ứng viên nên bao gồm chi tiết liên lạc của các trọng tài về các ứng dụng, vì nhiều nhà tuyển dụng muốn liên hệ với các nhà tuyển dụng cũ của một tân binh tiềm năng trước khi cung cấp cho những cá nhân đó các công việc vĩnh viễn.