Skip to main content

Vad är sambandet mellan koffein och tillägg?

Koffein och uppmärksamhetsbrist (ADD) är kopplade eftersom koffein och koffeinhaltiga livsmedel eller drycker har använts som potentiella behandlingsalternativ för tillståndet.Det finns några som inte förespråkar dess användning för detta ändamål, men de som har milda till måttliga fall av ADD kan uppleva ökad mental tydlighet och bättre fokus när man konsumerar koffein.Patienter bör inte kombinera koffein och lägga till mediciner utan instruktion från sina läkare.

Det finns många studier som visar att användning av koffein och tilläggssymtom är kopplade, och många patienter som inte insåg att de hade tillståndet har rapporterat att använda koffein tillLindra symtom på dålig koncentration och brist på motivation.Det är i allmänhet inte lika effektivt som receptbelagda mediciner, och det kanske inte är ett bra behandlingsalternativ för vissa individer.Även om koffein hjälper till att förbättra kognitiv funktion, varar resultaten bara i några timmar och biverkningarna är extrema hos vissa patienter.

Resultaten kan förbättras när man använder både koffein och tillsätt mediciner.Detta bör endast göras under direkt övervakning av en utbildad sjukvårdspersonal.Koffeinintag bör begränsas eftersom det är ett stimulerande medel och kan höja risken för vissa hälsokomplikationer hos vissa individer eller när det tas i överskott.De med oregelbundenheter i hjärtat bör konsultera en läkare innan de konsumerar koffein.

Potentiella nackdelar vid användning av koffein är biverkningar som skakningar, sömnlöshet, snabb hjärtfrekvens, värmevallningar och en drastisk minskning av mental tydlighet när effekterna har slitits.Koffein och tillsätt behandlingsmetoder är inte lämpliga för alla och varje individ kan reagera annorlunda på varje terapi.Om oroande symtom inträffar när man använder koffein eller något annat behandlingsalternativ, bör en läkare konsulteras.

Koffein finns i många vanliga livsmedel och drycker.Kaffe, te, choklad och läsk innehåller alla höga doser av ämnet.Om besvärliga biverkningar inträffar bör dessa livsmedel vara begränsade.Det rekommenderas inte att koffein konsumeras via läsk eller choklad flera gånger per dag, eftersom det kan leda till viktökning och andra ohälsosamma biverkningar.Kaffe och te serveras bäst utan grädde och socker för att minska kalorier.Koffein kan tas i piller eller kapselform, men detta bör göras med medicinsk övervakning och aldrig i doser högre än rekommenderat.