Skip to main content

Co jest zaangażowane w rekrutację kierownictwa wyższego szczebla?

Kierownictwo wyższego szczebla zajmują pozycje wysokiego szczebla w korporacji, organizacji lub firmie i często podejmują decyzje, które wpływają nie tylko na codzienną działalność organizacji, ale także jej ogólne strategie i cele.Mogą mieć znaczący wpływ na sukces lub porażkę projektów;programy;linie produktów;A w niektórych przypadkach sama firma.Rekrutacja wyższego szczebla jest na ogół bardziej złożona niż rekrutacja innych pracowników z tych wszystkich powodów.Rekrutacja na te stanowiska polega na pozyskiwaniu CV i przeprowadzaniu wywiadów, ale CV są zwykle dłuższe i bardziej zaangażowane, a proces wywiadu zwykle obejmuje więcej spotkań z większą liczbą osób.Kontrola zatrudnienia dla wyższych kadry kierowniczej obejmują dogłębne badania kandydatów wcześniejszych sukcesów, a negocjacje w sprawie wynagrodzeń, świadczeń i dat początkowych mogą być obszerne.

Znalezienie wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska seniorów jest rzadko tak proste, jak opublikowanie stanowiska na stronie internetowej lub zarządu pracy,Chociaż te podstawowe działania są zwykle częścią procesu.Istnieją całe firmy pracownicze, które specjalizują się w rekrutacji wyższego szczebla, a wiele korporacji decyduje się na korzystanie z takiej agencji do identyfikacji realnych perspektyw., biografie i programy nauczania.Dokumenty te są na ogół szersze niż CV dla mniejszego stanowiska i mogą wymagać dodatkowych badań w celu zweryfikowania dokładności roszczeń dotyczących osiągnięcia jednostek.Podczas gdy wszystkie takie zapytania są delikatne ze względu na przepisy dotyczące prywatności, sprawdzanie wykształcenia i referencyjne dla wyższych kierowników muszą być jeszcze bardziej ostrożne.Jest to szczególnie prawdziwe, gdy rekrutacja z tej samej branży, ponieważ plotki mogą szybko się rozprzestrzeniać.

Proces wywiadu jest ogólnie obszerny w rekrutacji dla wyższego szczebla.Taki dyrektor rzadko przeprowadzi rozmowę tylko z bezpośrednim przełożonym.Spotkania często obejmują kierownictwo rówieśników, a w zależności od stanowiska i charakteru spółki mogą obejmować Radę Dyrektorów.Pytania koncentrują się nie tylko na konkretnych przeszłych osiągnięciach, ale także na stylu zarządzania, strategii, zainteresowaniach zawodowych i zrozumieniu branży.Ankieterzy będą również chcieli dowiedzieć się, czy istnieje dobry mecz między kandydatami osobistym i zawodowym a kulturą firmy.

Negocjowanie oferty podczas procesu rekrutacji kierownictwa wyższego szczebla może być złożone.Wynagrodzenie, bonusy, podział zysków i świadczenia są często negocjowane dla tych stanowisk.Nie jest też niczym niezwykłym, że kierownictwo wyższego szczebla oferują wyjątkowo długie powiadomienia na bieżących zadaniach.Jedno do sześciu miesięcy jest powszechne.Nie jest jednak niczym niezwykłym, że dyrektor jest dostępny niemal natychmiast, ponieważ wiele firm poprosi odchodzących kierowników o odejście natychmiast po powiadomieniu.