Skip to main content

Co je to plán kariérního rozvoje?

Plán rozvoje kariéry je způsob, jak stanovit budoucí cíle pro postup ve vybrané kariéře.Plán rozvoje kariéry může být něčím, co zaměstnanec vytváří sám, nebo by to mohl udělat s pomocí kariérního poradce nebo dokonce současného zaměstnavatele.Vytváření seznamu cílů, spolu se strategiemi pro dosažení těchto cílů a požadované datum dokončení, může být při pokusu o zlepšení kariéry krokem správným směrem.

Člověk by mohl zahájit plán kariérního rozvoje před vysokou školou nebo častěji, nebo častěji,když chcete změnit kariéru v polovině života, nebo se povýšit na vyšší pozici.Nejprve si představte požadovaný konečný výsledek.Zvažte, zda cíl zahrnuje učební dovednosti pro konkrétní obchod, postupující do řízení nebo dokonce založení soukromého podnikání?Mějte však na paměti, že plány kariérního rozvoje nejsou stanoveny do kamene a mohou být kdykoli změněny.Měly by to být pouze pokyny.Realistické hodnocení těch současných dovedností, schopností a vzdělání je v tomto okamžiku velmi důležité.To bude naznačovat stávající kvalifikace spolu s oblastmi, které je třeba zlepšit.Při vytváření seznamu kroků k dosažení cílů mějte na paměti, že mohou být formální nebo neformální.Neformální kroky mohou být zkoumání zvolené kariéry nebo setkání s lidmi pro účely vytváření sítí.Jakýkoli krok, který se zdá být nezbytný k dosažení konečného cíle, by měl být zahrnut do plánu rozvoje kariéry.Je dobré zahrnout obecné datum, do které by měly být cíle dokončeny.To pomůže nejen poskytnout lepší motivaci, ale také pomůže sledovat důležitá data testu nebo termíny aplikací.Jeden by mohl chtít dokončit cíl do jednoho roku nebo za pět let.Stanovení malých, realistických cílů, které lze snadno dokončit po cestě, pomůže poskytnout pocit úspěchu a současně povzbudit více práce na dalším kroku.