Skip to main content

Tối ưu hóa chuyển đổi là gì?

Tối ưu hóa chuyển đổi, đôi khi được gọi là Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi (CRO), là một kỹ thuật tiếp thị trực tiếp được thiết kế để chuyển đổi khách truy cập hiện tại thành khách hàng.Chiến thuật này là phổ biến trong tiếp thị internet, nhưng tối ưu hóa chuyển đổi cũng được sử dụng trong nhiều cửa hàng.CRO trực tuyến tập trung vào việc giảm tỷ lệ thoát, hoặc tốc độ khách truy cập nhanh chóng rời khỏi trang web, bằng cách theo dõi và sửa đổi bố cục trang web, quảng cáo và nội dung.Ngược lại, CRO tại cửa hàng thường sẽ cố gắng tăng doanh số bằng cách tập trung vào các ưu đãi khuyến mãi hoặc bán hàng cho khách truy cập cửa hàng cũng như dịch vụ khách hàng. Tối ưu hóa chuyển đổi trang web thường được coi là một quá trình, thay vì mục tiêu và nó liên quan đến trang web nhất quánGiám sát và thử nghiệm để phát triển chiến lược tiếp thị tốt nhất.Các trang web khác nhau sẽ tập trung vào việc cải thiện các số liệu thống kê khác nhau, từ tốc độ thoát và tối ưu hóa trang đích đến tăng lưu lượng truy cập và xây dựng thương hiệu.Thay đổi trang đích ảnh hưởng đến các ấn tượng đầu tiên của khách truy cập về trang web và họ có thể giúp khách hàng tiềm năng hướng đến các trang nội dung có liên quan hoặc các trang bán hàng được tối ưu hóa.Việc tăng lưu lượng đôi khi có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi, tùy thuộc vào nguồn lưu lượng truy cập và liệu nó có liên quan đến chủ đề trang web hay không.Mục tiêu tổng thể của tối ưu hóa chuyển đổi là tăng doanh thu thông qua doanh số cũng như lợi tức đầu tư (ROI).Có một số phương pháp để kiểm tra bố cục trang web hoặc nội dung để tối ưu hóa chuyển đổi.Một trong những kỹ thuật chính, được gọi là thử nghiệm A/B hoặc thử nghiệm đa biến, liên quan đến việc kiểm tra hai hoặc nhiều tùy chọn đồng thời để xem cái nào thành công hơn trong việc chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng.Sau khi thu được đủ dữ liệu đáng kể, thì bố cục thành công nhất có thể được thực hiện trên toàn bộ trang web.Một kỹ thuật khác liên quan đến việc nghiên cứu các mô hình giao thông và hành vi của khách truy cập trên trang web để phát triển một chiến lược phù hợp mà không dành nhiều thời gian trong chế độ thử nghiệm.Cửa hàng cũng thực hiện các kỹ thuật tối ưu hóa chuyển đổi ở các mức khác nhau.Ở quy mô lớn hơn, các cửa hàng tập trung vào việc tăng ROI thông qua thẻ tín dụng cửa hàng, chương trình phần thưởng, ghi lại email và các chiến lược khác tập trung vào tiếp thị mối quan hệ.Hơn nữa, tiếp thị cũng liên quan đến cửa sổ và thiết kế hình ảnh, chẳng hạn như người giả trong các cửa hàng quần áo, hộp trưng bày, hình ảnh và bầu không khí cửa hàng tổng thể.Vị trí sản phẩm cũng là một trọng tâm;Bằng cách đặt một số sản phẩm nhất định ở phía trước và ẩn phần bán hàng ở phía sau cửa hàng, các cửa hàng có nhiều khả năng tăng giá của mỗi giao dịch cũng như tỷ lệ chuyển đổi.Đối với khách hàng lần đầu, các chương trình khuyến mãi và bán hàng có thể cung cấp cho họ các ưu đãi để mua hoặc tăng giá hoặc số lượng đơn vị mua hàng của họ.Tối ưu hóa chuyển đổi cũng là một trọng tâm lớn của dịch vụ khách hàng.Các cộng sự và người quản lý bán hàng được đào tạo đúng cách quảng bá sản phẩm trực tiếp có nhiều khả năng thuyết phục khách hàng mua hàng, từ đó tăng tỷ lệ chuyển đổi.