Skip to main content

Wat is een rechtszaak?

Effecten zijn de financiële instrumenten van bedrijven die te koop aan het publiek worden aangeboden.Securities Litigation verwijst naar rechtszaken die door beleggers zijn ingediend tegen een emittent van een beveiliging, voor fraude in verband met de aankoop of verkoop.De meeste effectenprocedures in de Verenigde Staten worden doorgaans ingediend op grond van de bepalingen van de Securities Act van 1933 (33 Act) of de brede anti-fraudebepalingen van Rule 10B-5 van de Securities Exchange Act van 1934 (34 Act).Aangezien Regel 10B-5 een Omnibus-verordening is, bevat bijna elke rechtszaak voor effectenfraude een verzoek tot vrijstelling op grond van zijn uitdrukkelijke bepalingen.

De belangrijkste bepalingen van de 33 Act zijn de verplichte openbaarmakingsvereisten die zij oplegt aan bedrijfsuitgaven van effecten.Onder IT moeten effecten die te koop worden aangeboden aan het publiek worden geregistreerd bij de Securities and Exchange Commission (SEC), of in aanmerking komen voor een van de beschikbare vrijstellingen van de registratievereisten.Uitgevende emittenten moeten een uitgebreide registratieverklaring indienen die beleggers voldoende en gedetailleerde informatie over het bedrijf verstrekt, evenals de bijbehorende risico's van de onderliggende activiteiten en de specifieke effecten die te koop worden aangeboden.Goedkeuring van de registratieverklaring door de SEC is geen goedkeuring van de verdiensten van het aanbod.

De plicht van een emittent van effecten om materiële feiten over zijn activiteiten aan het publiek bekend te maken, is voortdurend.Bedrijven waarvan de effecten worden vermeld en handel op een van de beurzen moeten bijgewerkte driemaandelijkse rapporten indienen bij de SEC.Deze moeten de huidige gecontroleerde financiële overzichten omvatten, evenals relevante openbaarmaking met betrekking tot belangrijke wijzigingen in het bedrijf.De 33 -wet biedt een privérecht op handeling op fraude tegen een emittent die ofwel geen materiële feiten bekendmaakt in verband met de initiële openbare aanbieding van effecten, of niet in staatJuridische standaard voor materialiteit in effecten geschillen is informatie die een redelijk persoon nodig zou hebben om een geïnformeerde beleggingsbeslissing te nemen.De meeste acties voor effecten geschillen komen voort uit beschuldigingen dat de emittent van nieuwe effecten niet in staat is gesteld materiële feiten over het aanbod in de registratieverklaring adequaat bekend te maken.Uitgever kan ook aansprakelijk worden gesteld voor effectenfraude als zij zich niet houden aan de voortdurende plicht om openbare ongunstige informatie over het bedrijf tijdig bekend te maken.

De 34 -wet regelt de activiteiten van makelaars of dealers die effecten verkopen aan het publiek.Op basis van een uitspraak van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten uit 1987 moeten echter openbare klanten wiens makelaarsaccountovereenkomsten omvatten een verplichte arbitrageblausule voor de dispute, geschillen met hun makelaars oplossen door arbitrage.Hoewel de 34 -wet remedies biedt voor beleggers die zijn bedrogen door hun makelaars, worden openbare klanten uitgesloten van het indienen van een actie voor effectenfraude voor de rechtbank.