Skip to main content

Jaké jsou výhody a nevýhody půjčky balónu?

Půjčky na balónky jsou úvěrové ujednání, které vyžadují nabídku na základě zásadní platby v určitém okamžiku během života smlouvy.Balloon půjčka, která se často používá jako prostředek k financování nákupu nemovitostí, obvykle poskytuje několik let provádění měsíčních splátkových plateb, následuje jedna velmi velká platba za účelem vyrovnání nesplaceného zůstatku.Tyto typy půjček mohou být v některých situacích velmi užitečné, ale v určitých situacích představují některé potenciální nevýhody.

Jednou z hlavních výhod úvěru na balón je to, že celková částka zaplacená úroky je ve srovnání s jinými formami financování domů relativně nízká.Například půjčka může být nakonfigurována po dobu sedmi let měsíčních splátkových plateb a jednu platbu balónu na konci těchto sedmi let.Za předpokladu, že je splněna platba balónu, majitel domu zaplatí výrazně menší úrok než financování stejného zůstatku za standardní 30letou půjčku.

Ujednání o úvěru na balón také poskytuje výhodu, že je relativně snadné refinancování.Vzhledem k tomu, že většina půjček tohoto typu bude zahrnovat sedm až deset let měsíčních splátkových plateb na front -endu, existuje velká šance, že majitel domu bude v této době budovat kapitál v nemovitosti.Výsledkem je, že mnoho věřitelů je více než šťastné, že spolupracují s majiteli domů na vypořádání plateb balónu v plném rozsahu a převádění částky do 15 nebo 30leté hypotéky s pevnou nebo plovoucí úrokovou sazbou.Dokud je kredit majitele domu dostatečně zdravý, aby ospravedlnil půjčku, lze toto ujednání použít k nákupu času, dokud nebudou úrokové sazby nižší, pak se posuňte vpřed s refinancovacím úsilím.

Existuje také skutečnost, že půjčka balónu je obvykle dostatečně flexibilní, aby umožnila platbě balónu provést dříve v procesu, pokud se dlužník rozhodne.To znamená, že pokud se finanční okolnost majitele domu podstatně zlepší, může být zůstatek půjčky včas včas a ušetřit ještě více za celkový zaplacený úrok.V některých ujednáních mohou věřitelé přijmout platbu balónu již v několika letech do ujednání a poté umožnit dlužníkovi pokračovat v provádění měsíčních splátek, aby dokončil splatný zůstatek.

I když má několik výhod pro úvěr na balón, je třeba zvážit potenciální nevýhody.Kvalifikace pro tento typ půjčky vyžaduje další kontrolu ze strany věřitele.Cílem je zajistit, aby existovalo přiměřené množství důkazů, že majitel domu bude schopen odejít do důchodu tuto platbu balónu do jmenovaného data.Kromě toho některých hypotečních ujednání tohoto typu zahrnují ustanovení o závažných sankcích v případě, že platbu balónu nelze nabídnout, až přijde čas.Tyto sankce mohou stačit k vyrovnání jakýchkoli výhod získaných z používání tohoto konkrétního přístupu k financování domů, což je velmi důležité pro potenciální majitele domů zvážit výhody a nevýhody dohody o úvěru na balón před usazením této možnosti.