Skip to main content

Hva er en 2D -datamaskingrafikk?

Todimensjonal, eller 2D, datagrafikk vises flat på skjermen og blir sett fra bare en vinkel.Gamle arkadespill, som Pac-Man, tilbyr en nøyaktig representasjon av 2D-grafikk.Pac-Mans-karakter og spøkelsene som jager ham fremstår som flate former sett fra bare den ene siden uansett hvor han beveger seg på skjermen.Et nyere datamaskin- eller videospill inneholder derimot tegn som vises tredimensjonale, eller 3D, og kan slå i sirkler slik at seeren kan se dem fra alle vinkler.3D -grafikk skaper illusjonen av å ha dybde, til tross for at de teknisk er fortsatt flate bilder på en skjerm, mens en 2D -datamaskingrafikk ikke skaper denne illusjonen av dybden og i stedet bare viser en flat form eller omriss.

tilLag en 2D -datamaskingrafikk, kunstneren kombinerer former, farger og linjer til et bilde ment for visning på en dataskjerm.Bildet blir sett på hodet fra en vinkel.Dette kan være bakfra, ved siden av, foran eller til og med ovenfra karakteren, men karakteren fremstår fortsatt flat.Vinkelen karakteren er trukket ved og skyggeleggingen rundt ham kan skape en subtil illusjon av å være 3D, men han er fremdeles et enkelt, flatt bilde.

I motsetning til et 2D -bilde, er et 3D -bilde bygget rundt en wireframe.Dette er en nettlignende modell av linjer som skaper geometriske former, for eksempel kuler, som tekstur og farge brukes.Dette skaper en 3D -tegn som kan bevege seg og sees fra flere vinkler.Det krever mer datakraft for å generere et 3D -bilde enn et 2D -bilde.

Typisk er en 2D -datamaskingrafikk laget av et standardbilde mens en 3D -datamaskingrafikk er laget av et vektorbilde.Vektorbilder skala og endrer størrelse for å passe containeren, i dette tilfellet dataskjermen.2D -datagrafikk er trukket ut som illustrasjoner i en bok og holder seg i samme størrelse.Nyere teknologi gjør at 2D -bilder kan være vektorer og skalere opp og ned, men dette er egentlig det samme som å tegne et flatt bilde og deretter tegne det i flere størrelser.3D -bildet, derimot, må også skalere skyggelegging og fremheving på objektet slik at den passer til den nye størrelsen.

Med datamaskiner og teknologi som stadig skyver grensene for hva de kan produsere, er de fleste bilder i dag 3D og bruker mindre 2D -datagrafikknår nødvendig.En karakter rustning kan bruke en 2D -datamaskingrafikk som en logo malt på den, mens et flagg kan ha en 2D -datamaskingrafikk som symbol.Å lage 3D -objekter, sammenlignet med 2D -objekter, er sterkt avhengig av matematikk for å beregne hvordan hvert stykke skal passe sammen og bevege seg i omgivelsene.Et symbol på en bygning trenger ikke å endre seg, mens en person som løper må vise realistiske arm- og benbevegelser samt bevegelse i personene hår som flyter bak seg.