Skip to main content

Jaka jest różnica między HMO i PPO?

Organizacja ds. Utrzymania zdrowia (HMO) i preferowana organizacja dostawcy (PPO) mają kilka różnic, takich jak lekarze pacjenci, ile kosztują usługi i jak przechowywana jest dokumentacja medyczna.Najważniejszą różnicą między dwiema organizacjami jest wybór dostawców opieki zdrowotnej.Jak sama nazwa wskazuje, preferowana organizacja dostawcy pozwala pacjentowi wybrać dowolnego lekarza, wewnątrz lub poza siecią, podczas gdy organizacja konserwacji zdrowia zwykle wymaga od pacjenta wybrania dostawcy podstawowej opieki zdrowotnej, który może przekazać innym specjalistom medycznym.

Wybór opieki zdrowotnej

PPO oferuje wybór i elastyczność, ale jest często droższy.Dzięki PPO pacjenci mogą zobaczyć każdego lekarza, którego chcą lub odwiedzić każdy wybrany przez siebie szpital, zwykle w preferowanej sieci dostawców.Nie trzeba wyznaczać lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i zwykle można zobaczyć dowolnego specjalisty bez skierowania.

I odwrotnie, HMO wymaga, aby pacjenci widzieli tylko lekarzy lub szpitale na swojej liście dostawców, a ponadto pacjenci muszą wybrać lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który będzie kierował opieką i skierować pacjentów do zatwierdzonych specjalistów.Ten rodzaj organizacji oferuje mniej wyborów i może utrudniać zmieniające się lekarzy lub poszukiwanie drugiej opinii.Ogólnie rzecz biorąc, HMO nie będzie, bez uprzedniej zgody, pokryje wydatki medyczne poniesione przez zobaczenie kogoś, kto nie jest zakontraktowany z HMO, ale zwykle będzie miał zdefiniowane ubezpieczenie w zakresie opieki medycznej w nagłych wypadkach, gdy pacjenci podróżują poza normalne miejsce.

Kilka wyjątkówIstnieje: Duży HMO, taki jak Kaiser Permanente, może pozwolić pacjentom korzystać z szpitali lub specjalistów, którzy wykonują usługę, której nie zapewniają umowni lekarze i obiekty.O ile sytuacja zdrowotna nie jest sytuacją awaryjną, uzyskiwanie takich usług zwykle wymaga procesów zatwierdzania i może wymagać dużej dokumentów i biurokracji.

Różnice kosztów

W zależności od warunków ubezpieczenia PPOS, lekarza lub szpitala poza preferowanym dostawcąLista będzie kosztować więcej niż w sieci;Organizacja zazwyczaj wypłaca zakres od 70 do 80 procent naliczonych wydatków, a pacjent płaci pozostałe saldo.HMO zwykle mają ustalony koszt dla każdej usługi, co ułatwia planowanie kosztów leczenia.Często ustalony odsetek rachunku będzie wypłacany przez organizację, a po spełnieniu konkretnego odliczenia pacjent jest zobowiązany do zapłaty pozostałego salda za własne pieniądze.Dostawca opiekuńczy z HMO, dokumentacja medyczna jest przechowywana razem w organizacji.W związku z tym, gdy pacjent jest skierowany do innego dostawcy, każda powiązana dokumentacja medyczna jest zwykle automatycznie przekazywana do nowego obiektu.Chociaż preferowana organizacja dostawcy pozwala pacjentom na wybór dostawców w sieci lub poza nią, nie przechowuje dokumentacji medycznej w jednym miejscu, co może oznaczać, że pacjent może spędzić więcej czasu na przeniesieniu dokumentacji medycznej.

Wybór organizacji

Często pracownicy tak naprawdę nie mają wyboru, jakie ubezpieczenie mogą uzyskać, ponieważ ich firma zaoferuje tylko jedno lub drugie.Przy wyborze, zwykle mogą wybierać między konserwacją zdrowia a preferowanymi organizacjami dostawcy.W zależności od potrzeb zdrowotnych pacjentów i poziomów dochodów PPO może ostatecznie być lepszym wyborem, ponieważ zapewnia dostęp do większej liczby dostawców opieki zdrowotnej i placówek medycznych.Mądrze jest ustalić liczbę lekarzy sieciowych i obiektów oferowanych w planach PPO przed podjęciem decyzji, ponieważ niektóre plany HMO mogą być lepszymi ofertami, gdy HMO zawiera umowy z większą liczbą dostawców niż PPO.