Skip to main content

Vad är ett kortförsäljningspaket?

Ett kortförsäljningspaket är en term som används för dokument som skickas till en hypotekslånare av en husägare och söker långivarens tillstånd att göra en kort försäljning.En kort försäljning inträffar när ett hem säljs för mindre än vad som för närvarande är skyldigt på lånet och säljaren kan inte heller betala skillnaden.

Husägare väljer vanligtvis att bedriva en kort försäljning när de inte längre kan göra hypoteksbetalningarna, men vill inte att hemmet ska gå i avskärmning.En avskärmning påverkar ofta negativt en individs kreditbetyg;Så många människor kommer att försöka undvika avskärmning om det är möjligt.Det bör noteras att en kort försäljning också kommer att påverka en individs kreditbetyg negativt.Många tror dock att en kort försäljning inte kommer att betraktas som negativt som en avskärmning.

En kort försäljning orsakar i allmänhet en ekonomisk förlust för långivaren;Därför måste långivaren tillhandahålla godkännande för att en kort försäljning ska inträffa.På ett sätt är ett kortförsäljningspaket en husägare "försäljningsplan" för att övertyga långivaren att godkänna en kort försäljning.Det korta försäljningspaketet består av dokument som en långivare kräver av en husägare som söker en sorteringsförsäljning.Banken kommer att vilja veta detaljerna och detaljer om en säljares situation för att avgöra om en kort försäljning ska godkänna.

Det är mycket viktigt för säljaren att göra ett övertygande argument att en kort försäljning inte bara är nödvändig utan är i långivarens bästa intresse.Att utesluta en fastighet och sedan återförsälja den är en kostsam och tidskrävande process för en bank.Därför är husägaren som kan göra ett ärende att godkännande av en kort försäljning är ett bättre alternativ än att utesluta fastigheten en bättre chans att få den korta försäljningen godkänd.

Ett kortförsäljningspaket innehåller i allmänhet dessa dokument:

• Skyddsbrev.
• Auktorisation för att släppa information.Detta ger banken tillstånd att prata med en säljares representant.
• Hardship Letter.Svarship -brevet kan vara det av de viktigaste dokumenten på ett kortförsäljningspaket, eftersom det är husägarens förklaring till banken för varför han inte kan göra betalningar på inteckning och varför han inte kommer att kunna betala helt av inteckningen.
• Dokument för att stödja svårigheter.Detta kan inkludera medicinska räkningar, uttalanden om funktionshinder och certifiering av jobbförlust.
• Finansiell information.Detta inkluderar en säljares lön, skatteinformation, kontoutdrag och investeringsuttalanden.Banken kommer att använda denna information för att verifiera att säljaren verkligen är i ekonomisk nöd.
• Lista över försäljning för jämförbara bostäder i området.
• Detaljerad notering och kostnadsberäkningar för eventuella nödvändiga hemreparationer.

En husägare som är intresserad av att göra en kort försäljning bör ta sig tid att förstå processen.Det är mycket viktigt att veta och förstå exakt vad banken kräver.Varje utelämnande av dokument kan försena godkännandeprocessen, till nackdel för en husägare som försöker sälja ett hem innan en avskärmning börjar.