Skip to main content

Trung tâm cuộc gọi hỗ trợ web là gì?

Trung tâm cuộc gọi hỗ trợ web là vị trí trung tâm mà khách hàng có thể liên lạc bằng giọng nói bằng cách sử dụng nút trên trang web hoặc chương trình cuộc gọi Internet.Cũng được gọi là bàn trợ giúp, trung tâm cuộc gọi là một bộ phận dịch vụ khách hàng được thiết lập để cho phép người tiêu dùng có câu hỏi hoặc vấn đề nói chuyện với đại diện công ty.Với các trung tâm hỗ trợ Web, người dùng máy tính có thể thực hiện cuộc gọi thoại cho đại diện công ty trực tuyến thay vì gọi điện thoại.Vì họ cung cấp quyền truy cập dễ dàng vào dòng dịch vụ khách hàng mà không cần rời khỏi máy tính, các nút gọi liên hệ với trung tâm cuộc gọi hỗ trợ web là phổ biến trên nhiều cửa hàng trực tuyến, bao gồm các trang web của công ty bảo hiểm, trang web bán hàng và dịch vụ máy tính và các cửa hàng trực tuyến.Dịch vụ khách hàng được cung cấp bởi trung tâm cuộc gọi hỗ trợ web khác với dịch vụ khách hàng được cung cấp thông qua chương trình trò chuyện trực tuyến vì liên hệ được thực hiện bởi Voice.Nhiều công ty sử dụng các trung tâm cuộc gọi hỗ trợ web để cung cấp dịch vụ khách hàng nhanh chóng cho người tiêu dùng trực tuyến.Cung cấp cho khách hàng trợ giúp ngay lập tức có thể giảm khả năng khách hàng mua sẽ rời khỏi trang web và từ bỏ việc bán hàng. Sử dụng trung tâm cuộc gọi khách hàng hỗ trợ web có thể mang lại nhiều lợi ích cho công ty.Tùy thuộc vào cách mỗi hệ thống trung tâm cuộc gọi được thiết lập, trung tâm cuộc gọi hỗ trợ web có thể không cần kết nối thông qua đường dây điện thoại để gọi cho công ty.Các cuộc gọi từ Internet có thể được gửi đến các đại diện của Trung tâm cuộc gọi bằng máy chủ Companys.Dịch vụ khách hàng hỗ trợ Web có thể giảm lưu lượng đường dây điện thoại cho một doanh nghiệp có nhu cầu dịch vụ khách hàng nặng.

Một nhược điểm khi sử dụng trung tâm cuộc gọi hỗ trợ web là nó có thể gây nhầm lẫn cho những khách hàng thiếu kinh nghiệm trong việc thực hiện các cuộc gọi trực tuyến.Ngoài ra, các trung tâm cuộc gọi hỗ trợ Web yêu cầu khách hàng có micrô và các chương trình phần mềm và codec cần thiết được cài đặt trước khi máy tính của anh ta có thể gọi đến trung tâm dịch vụ khách hàng.Một số người dùng có thể chỉ đơn giản thích thực hiện một cuộc gọi điện thoại vì họ quen thuộc hơn với nó. Các trung tâm cuộc gọi hỗ trợ web chỉ là một trong nhiều phương tiện liên hệ với khách hàng đang duyệt trực tuyến.Một số công ty cung cấp một hộp trò chuyện văn bản trực tuyến được sử dụng để kết nối với dịch vụ khách hàng, nhưng dịch vụ khách hàng trò chuyện trực tuyến không phải lúc nào cũng kết nối với đại diện trực tiếp.Mặc dù chương trình trò chuyện chỉ có thể kết nối với máy tính để trả lời các câu hỏi cơ bản, trung tâm cuộc gọi hỗ trợ web cho phép khách hàng quay số đại diện công ty thực sự từ nút trang web.Khi họ không có trung tâm cuộc gọi hỗ trợ web, các công ty thường cung cấp dịch vụ khách hàng qua email hoặc liệt kê một số điện thoại trực tuyến.